Stop de hoogste huurverhoging in 30 jaar!

Sinds 1993 stegen de huren met 141%! Dit jaar komt daar nog eens maximaal 5.8% bovenop! Daarmee komen we in 2024 uit op een totale huurstijging van 155% t.o.v. 1993. Terwijl onze lonen werden gematigd is de huur onbetaalbaar geworden na jaren van bezuinigingen, wanbeleid en marktwerking. Om de wooncrisis te lijf te gaan moet de overheid structureel investeren in volkshuisvesting in plaats van de rekening eenzijdig bij de huurders neer te leggen! 

Een kwart van de huurders komt financieel niet rond na het betalen van de huur! Actiegroep ‘Wij Weigeren de Huurverhoging’ (WWDH) strijdt daarom voor bestaanszekerheid en meerjarige huurbevriezing. Dit doen we door massaal de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli te weigeren aan de hand van een simpel stappenplan. Hoe? Bekijk het Stappenplan en doe mee! Meld je aan en wordt actief in een van onze lokale netwerken!

over ons

Je aanmelden voor onze actie en het stappenplan volgen zijn de eerste stappen die je kunt nemen als huurder om de huurverhoging te weigeren en huurbevriezing af te dwingen, maar dit is slechts het topje van de ijsberg. Wat gebeurt er na je aanmelding? Wat kun je van ons verwachten, en wat verwachten wij van jou? Welke stappen kun je nog meer zetten om de eis tot huurbevriezing kracht bij te zetten en onze actie tot een succes te maken? We gaan er dieper op in op de pagina over ons. Heb je een specifieke vraag? Kijk dan eens tussen onze veelgestelde vragen

De actiecampagne Wij Weigeren de Huurverhoging is een initiatief van en wordt mede mogelijk gemaakt door de Bond Precaire Woonvormen (BPW). Meer weten over deze vereniging die strijd voor het recht op wonen en de stad, lid worden en je aansluiten bij het landelijke solidariteitsnetwerk? Lees verder op de pagina over de bond

stappenplan - Weiger de huurverhoging

Het weigeren van de huurverhoging in de gereguleerde (sociale) sector en als bewoner van onzelfstandige woonruimte (kamers) begint met het volgen van de stappen uit ons Stappenplan. Klik op het pijltje om een uitgebreide toelichting te lezen per stap. Liever het volledige stappenplan als overzichtelijke pdf? Download hier in het Nederlands of in het Engels. Heb je vragen over het Stappenplan of onze actiemethode? Kijk of je het antwoord kunt vinden op onze veelgestelde vragen pagina (FAQ de Huurverhoging)

voor 1 juli

Meld je – alleen, of samen met je huis, buurt, wijk, bewonerscommissie of huurdersvereniging – aan voor de actie Wij Weigeren de Huurverhoging via het formulier op onze website.

Let op: Dit stappenplan gaat uit van een huurverhoging per 1 juli in de gereguleerde (sociale) huursector. Hieronder vallen ook bewoners van onzelfstandige woonruimte. Indien je huurverhoging op een andere datum ingaat, dan gelden andere termijnen. 

Huur je in de vrije sector? Dan heb je niet dezelfde rechten als in de gereguleerde (sociale) sector. Je kunt de huurverhoging weigeren om een signaal af te geven, maar je bouwt wel huurachterstand op en daarmee ga je in feite een mini huurstaking aan. Wij raden huurstaking als actiemethode alleen aan wanneer dit op grote schaal gebeurt en goed gecoördineerd wordt. Op dit moment is binnen onze actiegroep hier geen capaciteit voor. Heb je toch interesse in deze vorm van actie, neem dan contact op. Zie ook ons antwoord op de FAQ pagina

Dat kun je per direct regelen met onze standaardbrief (download pdf). Vul de brief in geef hem af of stuur hem op per mail of per post aan je verhuurder. Vraag gerust om een ontvangstbevestiging. Zorg ervoor dat je uiterlijk half juni de automatische incasso stopgezet hebt.

Let op: Het is belangrijk dat je de huur elke maand blijft doorbetalen tot 1 juli aanstaande. Door het intrekken van het huurincasso verandert er niets aan de huurbetaling tot 1 juli.

Voor 1 mei aanstaande krijg je schriftelijk van jouw verhuurder het voorstel tot huurprijsaanpassing: in de praktijk vrijwel altijd een huurverhoging. In deze brief staat de nieuw voorgestelde huurprijs per 1 juli aanstaande. Ook lees je dat je voor 1 juli een bezwaarschrift kunt indienen bij jouw verhuurder. Om te kunnen deelnemen aan onze actie ontraden wij je nadrukkelijk om hiervan gebruik te maken. Het verkleint je kans op succes en je zadelt jezelf alleen op met onnodig papierwerk. Het is ook niet nodig. Ontvang je het voorstel tot huurverhoging pas na 1 mei? Dan is je verhuurder mogelijk te laat met aankondigen, en mag de huurverhoging op z’n vroegst pas ingaan op 1 augustus. Deze moet dan wel opnieuw aangekondigd worden. Als dat niet gebeurt kun je succesvol bezwaar maken tegen de huurverhoging door deze te weigeren.

Blijf ook na 1 juli het oude huurbedrag doorbetalen. Regel via internetbankieren een periodieke overboeking van het gehele huurbedrag die je al betaalde vóór 1 juli aanstaande. Startdatum van deze nieuwe periodieke overboeking is 1 juli (of de dag waarop je gewend bent om de huur te betalen). Daarmee weet je zeker dat je het oude huurbedrag blijft betalen en voorkom je dat je huurachterstand opbouwt.

Stel ook een periodieke overboeking in met het bedrag van de huurverhoging naar je spaarrekening. Door vanaf juli aanstaande het bespaarde geld opzij te zetten, voorkom je in de toekomst eventuele schulden. (zie stap 9)

Na 1 juli

Je hebt de belangrijkste stappen gezet! Weet dat je niets doet wat niet mag. Je kunt altijd tussentijds stoppen met deelname aan onze actie en de hiervoor genoemde stappen terugdraaien. Lees wat het Juridisch Loket te melden heeft over de wettelijke mogelijkheid om de huurverhoging te weigeren.

Het weigeren van de huurverhoging kan voor sommige huurders best spannend zijn. Zoek ook na 1 juli steun bij een van de lokale solidariteitsnetwerken of richt er zelf eentje op. Samen met je buren sta je sterker tegenover je verhuurder!

Je blijft vanaf 1 juli de oude huur betalen en zet maandelijks het bedrag van de huurverhoging op jouw spaarrekening, zoals hierboven beschreven. Het huurincassosysteem van jouw verhuurder merkt dat je de huurverhoging niet hebt betaald en stuurt je een automatisch vervaardigde betalingsherinnering. Het incassosysteem ‘weet’ niet dat door het niet betalen van de huurverhoging er wettelijk geen huurachterstand ontstaat en print vervolgens wel de betalingsherinnering. Een herinnering sturen mag de verhuurder eigenlijk niet omdat er geen wettelijke grond voor is. Je hebt daarom ook géén huurachterstand.

De verhuurder blijft regelmatig betalingsherinneringen sturen, waarvan de toon steeds dreigender wordt: de zgn. dreigbrieven, waarvoor geen enkele wetsgrond bestaat. 1e Herinnering, 2e herinnering, aanmaning, laatste waarschuwing, gegevens doorgeven aan de gemeente, gegevens doorgeven aan incassobureau, dreigen met een deurwaarder: verhuurders zijn vasthoudend en intimiderend, terwijl deze brieven wettelijk niet zijn toegestaan: je hebt namelijk géén huurachterstand.

Ook kan het zijn dat jouw verhuurder telefonisch contact met je opneemt over jouw betalingsachterstand en je daarbij wil helpen om dit op te lossen. Je hoeft alleen te zeggen dat je geen huurachterstand hebt en dat de verhuurder dit intern nog eens moet uitzoeken.

Indien je geen bezwaarschrift bij jouw verhuurder hebt ingediend voor 1 juli én de huurverhoging niet hebt betaald, kan de verhuurder maar één ding doen. De verhuurder moet jou binnen drie maanden na 1 juli (dus vóór 1 oktober van dat jaar) een aangetekende brief sturen. In deze brief herhaalt de verhuurder zijn voorstel gedaan in een brief die je voor 1 mei moet hebben ontvangen. Dit is de wettelijke route die de verhuurder moet volgen om toch de huurverhoging binnen te halen. De brief is aangetekend omdat verhuurder bij de Huurcommissie op een later tijdstip moet kunnen aantonen dat het voorstel bij de huurder bekend moet zijn.

Als je de huurverhoging weigert moet de verhuurder 3 maanden na de ingangsdatum van de huurverhoging een aangetekende brief hebben verzonden met daarin nogmaals het voorstel tot huurverhoging. Dat is in de meeste gevallen dus 1 oktober. 

Is je verhuurder te laat met het versturen van een aangetekende brief voor 1 oktober dan gaat de huurverhoging per 1 juli wettelijk gezien niet door. Gefeliciteerd, je hebt met succes de huurverhoging geweigerd!

Stuurt je verhuurder wel een aangetekende brief voor 1 oktober, dan moet je als huurder beslissen wat je gaat doen:

 • óf de huurder besluit om de huurverhoging met terugwerkende kracht toch te gaan betalen. Gebruik hiervoor het geld dat je opzij hebt gezet op je spaarrekening sinds 1 juli.
 • óf de huurder besluit om een verzoekschrift in te dienen bij de Huurcommissie (zie volgende stap). 

We raden het indienen van een verzoekschrift bij de Huurcommissie alléén aan als er een reële kans is dat je in het gelijk wordt gesteld. Dat houdt in dat de aangetekende brief vormfouten moet bevatten (missende kopie van het originele huurverhogingsvoorstel, bijvoorbeeld), verkeerd of te laat bezorgd is, en andere enkele uitzonderlijke situaties. Als de aangetekende brief op tijd is verstuurd en er zijn ook verder geen fouten gemaakt in de procedure door de verhuurder dan is het vrijwel altijd kansloos om het oordeel van de juridisch ingerichte Huurcommissie in jouw voordeel te laten uitkomen. 

Zoek uit of de gang naar de Huurcommissie kansrijk (kan) zijn door informatie in te winnen bij het Juridisch Loket, een advocaat, een lokaal (huurders)spreekuur, onze Veel-gestelde-vragen pagina of door ons te mailen. 

Besloten om toch de huurverhoging te gaan betalen? Niet getreurd, volgend jaar weer een kans. Blijf in de tussentijd 

Als je bij de vorige stap besluit naar de Huurcommissie te gaan dien je voor 1 november een verzoekschrift in. Neem eventueel contact op met je eigen huurdersorganisatie voor hulp bij het indienen van een verzoekschrift.

De kosten voor het indienen van een verzoekschrift bij de Huurcommissie bedragen 25 euro en als huurder krijg je daarvoor een nota toegestuurd. Huurders met een bijstandsuitkering of vergelijkbaar inkomen kunnen vrijstelling krijgen van het betalen van die 25 euro.

Nu de zaak bekend is gemaakt bij de Huurcommissie is het wachten wat de Huurcommissie gaat doen. De Huurcommissie kan vragen om aanvullende documenten op te sturen, een voorzittersuitspraak doen of je oproepen voor een zitting. Ook dan kun je voor ondersteuning contact opnemen met jouw huurdersorganisatie of dit melden bij ons.

DISCLAIMER

Deze website geeft een stappenplan om de huurverhoging formeel te kunnen weigeren. Je blijft als huurder in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor de door jezelf te nemen of genomen stappen bij het weigeren van de huurverhoging. De initiatiefnemers van deze website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.

Webinar

Regelmatig organiseren wij online webinars om bewoners en huurdersverenigingen te informeren over het verloop van de actie ‘Wij weigeren de huurverhoging’ en vragen te beantwoorden. Meer weten? Meld je aan via het formulier!

Woonspreekuren

In verschillende steden zijn er huurdersspreekuren waar je terechtkunt met vragen of actief kunt worden voor de actiecampagne Wij Weigeren de Huurverhoging. Benieuwd wat er bij jou in de buurt wordt georganiseerd?   Voor vragen of contact kun je mailen naar info@wijweigerendehuurverhoging.nl

  nieuws

  Onze actie gaat van start!

  Het is 1 juli, de dag waarop de hoogste huurverhoging in 30 jaar tijd wordt ingevoerd, wat betekent dat dit ook de dag is dat onze actie weer van start gaat!

  Lees verder

  Lokale (woon)spreekuren

  In verschillende steden zijn er huurdersspreekuren waar je terechtkunt met vragen of actief kunt worden voor de actiecampagne Wij Weigeren de Huurverhoging. Benieuwd wat er bij jou in de buurt wordt georganiseerd? 

  Lees verder

  steun wij weigeren de huurverhoging

  Steun Wij Weigeren de Huurverhoging met een donatie! Met jouw donatie financieren wij onder andere de website- en campagnekosten, en kunnen wij deze actie de komende maanden op landelijk en lokaal niveau, in de politiek en bij huurders zo breed mogelijk kenbaar maken. 

  Bedankt voor de steun!

  Een meer duurzame bijdrage leveren aan Wij Weigeren de Huurverhoging en de woonbeweging in het algemeen? Overweeg dan lid te worden van de BPW!

  Bedrag

  Meld je aan!

  Meld je aan en hou ons op de hoogte van lokale acties via:

   Kijk voor antwoorden op veelgestelde vragen eens op onze pagina FAQ de Huurverhoging. Kom je er toch niet uit? Mail dan naar info@wijweigerendehuurverhoging.nl. Voor perscontact zie contactgegevens onderaan de website.

   actiemateriaal

   Je inzetten voor deze campagne? Dat kan! Iedereen die de huurverhoging weigert of onze actie steunt kan actiemateriaal bestellen via de Rode Lap! Er zijn posters, stickers & flyers beschikbaar om samen met je hele buurt te laten zien dat je dit jaar de huurverhoging weigert! We moedigen bewoners, buren, verenigingen of (actie)groepen aan om lokaal een flyer-actie te organiseren en huis-aan-huis te gaan flyeren tegen de huurverhoging! Wil je tips of hulp bij het organiseren van zo’n lokale actie? Neem even contact met ons op.

   Downloads

   Drukwerk

   nl_NLNL