wijweigerendehuurverhoging.nl

10 jaar huurstijging is genoeg!

De afgelopen 10 jaar stegen de huren met meer dan 35%. Meer dan 800.000 huurders hebben na het betalen van de huur te weinig over voor de noodzakelijke kosten en levensonderhoud. Actiegroep ‘Wij Weigeren de Huurverhoging’ strijdt daarom voor meerjarige huurbevriezing (2021-2025) om wonen voor iedereen weer betaalbaar te maken, en te houden.

In februari 2021 werd er in de Tweede Kamer de motie van Sandra Beckerman (SP) aangenomen om de huren in de sociale huursector in 2021 te bevriezen. Een goed begin, maar om huurders structureel meer ademruimte te geven en wonen weer betaalbaar te maken is er meer nodig. Wij blijven daarom doorstrijden voor meerjarige huurbevriezing. Meld je nu alvast aan om de huurverhoging van 2022 te weigeren. Daarnaast kun je ook doneren, zodat we het komend jaar deze campagne bij zoveel mogelijk huurders onder de aandacht kunnen brengen en meerjarige huurbevriezing kunnen afdwingen!

stappenplan - Weiger de huurverhoging 2022

Meld je – alleen, of samen met je buurt, wijk, bewonerscommissie of huurdersvereniging – aan voor de actie Wij Weigeren de Huurverhoging via info@wijweigerendehuurverhoging.nl

Let op. Dit stappenplan gaat uit van een huurverhoging per 1 juli. Indien je huurverhoging op een andere datum ingaat, dan gelden andere termijnen.

Dat kun je per direct regelen door een telefoontje of e-mail te sturen naar jouw verhuurder. Vraag gerust om een ontvangstbevestiging. Het is belangrijk dat je de huur elke maand blijft doorbetalen tot 1 juli 2022. Door het intrekken van de huurincasso verandert er niets in de huurbetaling tot 1 juli 2022.

Vóór 1 mei 2022 krijg je schriftelijk van jouw verhuurder het voorstel tot huurprijsaanpassing: in de praktijk vrijwel altijd een huurverhoging. In deze brief staat de nieuw voorgestelde huurprijs per 1 juli 2022. Ook lees je dat je vóór 1 juli 2022 een bezwaarschrift kunt indienen bij jouw verhuurder. Om te kunnen deelnemen aan onze actie ontraden wij je nadrukkelijk om hiervan gebruik te maken. Het verkleint je kans op succes en je zadelt jezelf alleen op met onnodig papierwerk. Het is ook niet nodig.

Krijg je zo’n brief pas na 1 mei? Neem dan contact met ons op.

Regel via internetbankieren een periodieke overboeking van het gehele huurbedrag die je al betaalde vóór 1 juli 2022. Startdatum van deze nieuwe periodieke overboeking is 1 juli 2022 (of de dag waarop je gewend bent om de huur te betalen). Je vermeldt géén einddatum of eindigt deze periodieke overboeking in juni 2023. Daarmee weet je zeker dat je het oude huurbedrag na 1 juli 2022 blijft betalen en voorkom je dat je huurachterstand opbouwt. Dat moet je altijd zien te voorkomen.

Tegelijkertijd doe je hetzelfde met het bedrag van de huurverhoging: die maak je vanaf juli 2022 elke maand via een periodieke overboeking over naar jouw spaarrekening. Je vermeldt géén einddatum of eindigt deze overboeking in juni 2023. Dit doe je via internetbankieren of door een bezoek te brengen aan uw bankfiliaal. Je kunt altijd tussentijds stoppen met deelname aan onze actie en de hiervoor genoemde stappen terugdraaien. Huurders die willen deelnemen aan onze actie en waarvan de nieuwe huur per 1 juli toch nog is afgeschreven, kunnen voor hun mogelijkheden contact met ons opnemen. (optie stornering afschreven incasso-opdrachten tot 56 dagen erna) Nu wordt het spannend! Maar weet dat je niets doet wat niet mag.

Uit ervaring weten wij dat dit voor enkele huurders veel spanning teweegbrengt. Voor sommige huurders zelfs aanleiding om van verdere actie af te zien. Het is daarom verstandig regelmatig contact met elkaar te onderhouden om elkaar te steunen in deze wettelijk toegestane actiemethode. Rechtstreeks en via de media hebben en zullen wij verhuurders en politiek constant om aandacht vragen zodat het gebruik maken van ieders wettelijk recht geen onnodige spanningen moet oproepen bij huurders.

Je blijft vanaf 1 juli de oude huur betalen en zet maandelijks het bedrag van de huurverhoging op jouw spaarrekening, zoals hierboven beschreven. Het huurincassosysteem van jouw verhuurder merkt dat je de huurverhoging niet hebt betaald en stuurt je een automatisch vervaardigde betalingsherinnering. Het incassosysteem ‘weet’ niet dat door het niet betalen van de huurverhoging er wettelijk geen huurachterstand ontstaat en print vervolgens wel de betalingsherinnering. Een herinnering sturen mag de verhuurder eigenlijk niet omdat er geen wettelijke grond voor is. Je hebt daarom ook géén huurachterstand.

De verhuurder blijft regelmatig betalingsherinneringen sturen, waarvan de toon steeds dreigender wordt: de zgn. dreigbrieven, waarvoor geen enkele wetsgrond bestaat.

(1 e herinnering, 2 e herinnering, aanmaning, laatste waarschuwing, gegevens doorgeven aan de gemeente, gegevens doorgeven aan incassobureau, dreigen met een deurwaarder: allemaal wettelijk niet toegestaan maar verhuurders zijn vasthoudend).

Ook kan het zijn dat jouw verhuurder telefonisch contact met je opneemt over jouw betalingsachterstand en je daarbij wil helpen om dit op te lossen. Je hoeft alleen te zeggen dat je geen huurachterstand hebt en dat de verhuurder dit intern nog eens moet uitzoeken.

Indien je geen bezwaarschrift bij jouw verhuurder hebt ingediend voor 1 juli én de huurverhoging niet hebt betaald, kan de verhuurder maar één ding doen. Verhuurder moet jou binnen drie maanden na 1 juli (dus vóór 1 oktober van dat jaar) een aangetekende brief sturen. In deze brief herhaalt de verhuurder zijn voorstel gedaan in een brief die je vóór 1 mei moet hebben ontvangen. Dit is de wettelijke route die de verhuurder moet volgen om toch de huurverhoging binnen te halen. De brief is aangetekend omdat verhuurder bij de Huurcommissie op een later tijdstip moet kunnen aantonen dat het voorstel bij de huurder bekend moet zijn.

Is verhuurder te laat met het versturen van een aangetekende brief of laat verhuurder vóór 1 oktober helemaal niets van zich horen dan gaat de huurverhoging per 1 juli wettelijk gezien niet door. De verhuurder mag niet zelf beslissen over een huurverhoging wanneer een huurder de verhoging niet betaalt. De verhuurder moet dit altijd voorleggen aan de Huurcommissie en na 1 oktober is die mogelijkheid voorbij. Actie voor dat moment geslaagd: de huur blijft dat jaar hetzelfde

Ga door naar de volgende stap

Stuurt verhuurder wel een aangetekende brief voor 1 oktober, dan moet huurder beslissen wat die gaat doen:

 • óf de huurder besluit om de huurverhoging met terugwerkende kracht toch te gaan betalen
 • óf de huurder besluit om een verzoekschrift in te dienen bij de Huurcommissie (zie volgende stap).

Huurder kan zelf een verzoekschrift indienen bij de Huurcommissie. Huurder kan iemand machtigen namens huurder een verzoekschrift in te dienen bij de Huurcommissie. Huurder neemt contact op met zijn eigen huurdersorganisatie voor hulp bij het indienen van een verzoekschrift.

De kosten voor het indienen van een verzoekschrift bij de Huurcommissie bedragen 25 euro en huurder krijgt daarvoor een nota toegestuurd. Dat bedrag moet vóór een bepaalde datum binnen zijn, anders wordt het verzoekschrift niet behandeld.

Deelname aan onze actie kost dus éénmalig 25 euro: de zgn. legeskosten Huurcommissie. Daarmee toon je als huurder aan dat je bereid bent om in actie komen en daarvoor ook geld te willen betalen om jouw bezwaren kracht bij te zetten. Huurders met een bijstandsuitkering of vergelijkbaar inkomen kunnen vrijstelling krijgen van het betalen van die 25 euro.

Nu de zaak aanhangig is gemaakt bij de Huurcommissie is het wachten wat de Huurcommissie gaat doen. Huurcommissie kan vragen om aanvullende documenten op te sturen. Huurcommissie kan een voorzittersuitspraak doen. Huurcommissie kan je oproepen voor een zitting.

Afhankelijk van of je als huurder zelf het verzoekschrift bij de Huurcommissie hebt ingediend, of een gemachtigde of een huurdersorganisatie hebt ingeschakeld, maakt uit wie de voortgang van de behandeling van jouw verzoekschrift verder behandelt.

DISCLAIMER

Deze website geeft een stappenplan om de huurverhoging formeel te kunnen weigeren. Je blijft als huurder in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor de door jezelf te nemen of genomen stappen bij het weigeren van de huurverhoging. De initiatiefnemers van deze website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.

Webinar

Op dinsdag 25 januari, van 20:00 tot 21:30, organiseren we een online infoavond om bewoners- en huurdersverenigingen te informeren over de mogelijkheden om in jouw buurt de actie ‘Wij weigeren de huurverhoging’ te organiseren. Meer weten? Meld je aan via het formulier! Bent u dan verhinderd? De eerst volgende webinar is op 8 februari om 10:30 tot 12:00.

  Datum

  WWDHV Nieuwsbrief

  nieuws

  Wij weigeren de huurverhoging banner

  Nieuwsbrief #1

  17/12/21 - De steun voor actiegroep Wij Weigeren de Huurverhoging groeit! Dank daarvoor. In deze eerste nieuwsbrief bedanken we iedereen die zich recent heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, gaan we in op recente ontwikkelingen en vragen we steun voor de...

  Lees verder
  Wij weigeren de huurverhoging banner

  Weigeraar huurverhoging wint rechtszaak

  Een rechter stelde begin deze maand een huurder in het gelijk die in 2020 de huurverhoging weigerde door deze simpelweg niet te betalen. Zijn verhuurder bestookte hem met een incassobureau en uiteindelijk een dagvaarding wegens ‘betalingsachterstand’, maar kreeg geen gelijk. 

  Lees verder

  steun wij weigeren de huurverhoging

  Steun Wij Weigeren de Huurverhoging met een donatie! Met jouw donatie financieren wij onder andere de website- en campagnekosten, en kunnen wij deze actie de komende maanden op landelijk en lokaal niveau, in de politiek en bij huurdersverenigingen zo breed mogelijk kenbaar maken. 

  Bedankt voor de steun!

   Ik ben een:

   Je naam *

   Geboortedatum

   Naam organisatie *

   Naam contactpersoon *

   E-mailadres *

   Telefoonnummer *

   Woonplaats

   Verhuurder

   Bericht

   WWDHV Nieuwsbrief

   *verplichte velden

   actiemateriaal

   Wij Weigeren de huurverhoging poster
   WWDHV Poster
   Wij weigeren de huurverhoging banner
   WWDHV Facebook Banner
   Wij weigeren de huurverhoging profiel foto
   WWDHV Profiel Foto