CESTEurope/Amsterdamza, 21 okt 2023 09:44:12 +0200 4410f2023

Nieuwsbrief #12

Op dinsdag 24 oktober om 15:00 stemt de Tweede Kamer over de begroting voor wonen en o.a. amendementen en moties over een mogelijke huurbevriezing in 2024. Ondanks de grote woon- en betaalbaarheidscrisis dreigen de huren fors verhoogd te worden! We willen jullie vragen om onderstaande brief te mailen aan de woordvoerders Wonen van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie om hen op te roepen de huurverhogingen te stoppen en te stemmen voor huurbevriezing. Doen zij dit niet dan gaan we in 2024 nog massaler in verzet door de huurverhoging te weigeren en directe actie te voeren richting verhuurders en politiek. We hopen dat het niet zover hoeft te komen. 

Nieuwsbrief #12 Meer lezen »

nl_NLNL