Wij Weigeren de Huurverhoging

Geen categorie

Nieuwsbrief #12

Op dinsdag 24 oktober om 15:00 stemt de Tweede Kamer over de begroting voor wonen en o.a. amendementen en moties over een mogelijke huurbevriezing in 2024. Ondanks de grote woon- en betaalbaarheidscrisis dreigen de huren fors verhoogd te worden! We willen jullie vragen om onderstaande brief te mailen aan de woordvoerders Wonen van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie om hen op te roepen de huurverhogingen te stoppen en te stemmen voor huurbevriezing. Doen zij dit niet dan gaan we in 2024 nog massaler in verzet door de huurverhoging te weigeren en directe actie te voeren richting verhuurders en politiek. We hopen dat het niet zover hoeft te komen. 

1 Juli 2023: De huurdersactie gaat officieel van start!

01/07/23 – Het is 1 juli: de huurdersactie gaat officieel van start! De maand van de huurverhoging is aangebroken. De politiek en onze verhuurders hebben dit jaar wederom verzuimd in het bevriezen van de huren, om wonen weer betaalbaar te maken en te houden. Zelfs na afschaffing van de verhuurderheffing, die rechtstreeks uit de portemonnee van de sociale huurders is gekomen, is compensatie of lastenverlichting uitgebleven, terwijl de inflatie recordhoogtes bereikte en steeds minder mensen rondkomen aan het eind van de maand.

Nieuwsbrief #10

1 juli staat voor de deur, en daarmee de ingang van de huurverhoging. Gelukkig hebben jullie je allemaal massaal aangemeld om de huurverhoging te weigeren en samen een breed gedragen statement af te geven. Lokaal ontstaan er steeds meer solidariteitsnetwerken en initiatieven tussen huurders!

DEN HAAG IN ACTIE VOOR HUURBEVRIEZING

29/05/23 – Op 9 juni gaat de actiegroep Wij Weigeren de Huurverhoging (WWDH) in de Molenwijk in Den Haag huis-aan-huis flyeren voor huurbevriezing per 1 juli. De landelijke actiegroep eist huurbevriezing van alle huren voor de komende vijf jaar en zet deze eis kracht bij door met zoveel mogelijk mensen de jaarlijkse huurverhoging te weigeren. 

Wie weigeren de huurverhoging? – Portretten van huurverhoging weigeraars

Jaap, een strijdvaardige, 68 jarige gepensioneerde zit in de keuken van zijn appartement als ik hem spreek. Hij vertelt me er over zijn kleurrijke verleden als verpleegkundige en over de dienstplicht die hij vanwege gewetensbezwaren heeft geweigerd. Wanneer hij begint te praten over het appartement waar hij en zijn vrouw sinds 8 maart 2021 wonen, merk ik dat het hem hoog zit. Het nieuwbouwappartement had er op papier goed uitgezien en toen hij en zijn vrouw vanwege chronische hart- en longklachten op zoek waren naar een kleinere woning, hoefden ze niet lang na te denken voor ze zich er inschreven als huurder.

Bosschenaren op 1 april in actie tegen huurverhoging tijdens European Housing Action Week

Actiegroep ‘Wij weigeren de huurverhoging’ begint in Den Bosch een actie tegen de huurverhoging tijdens de European Housing Action Week.

In navolging op vorige jaren roepen wij mensen op om de huurverhoging, die ieder jaar op 1 juli wordt ingevoerd, te weigeren. We begeleiden huurders die zich tegen de huurverhoging willen verzetten door middel van een stappenplan en ondersteuning.

Op 1 april houden starten we een flyeractie en gaan we langs de deuren om Bosschenaren hiervoor op te roepen en hen te informeren. We verzamelen om 14:00 voor Cafe de Sjang, Graafseweg 141 in Den Bosch en trekken dan de wijk in. Wij roepen iedereen op zich hierbij aan te sluiten en mee te doen.

Huurdersactie Rochdale! – 30 maart 14:00

06/03/23 – Vorig jaar is er flink actie gevoerd tegen de veel te hoge huren in Nederland. De huren zijn gruwelijk gestegen in de laatste tien jaar, gemiddeld met 35 procent. Meer dan 800.000 huurders hebben in Nederland dermate hoge woonkosten, dat ze overig noodzakelijk levensonderhoud niet meer kunnen betalen. Als protest hiertegen hebben duizenden mensen het afgelopen jaar de huurverhoging geweigerd. Woningcorporaties reageren uiteenlopend op de actie van hun huurders, maar zijn er over het algemeen niet blij mee. Met grote regelmaat worden huurders door hun verhuurder geïntimideerd met dreigbrieven, e-mails, sms-berichten, telefoontjes, huisbezoeken, incassobureaus en soms wordt zelfs de deurwaarder ingeschakeld. Dat terwijl het gewoon je goed recht is om de huurverhoging te weigeren door deze niet te betalen! Ook van je wettelijk recht gebruikmaken en in 2023 de huurverhoging weigeren? Volg het Stappenplan van Wij Weigeren de Huurverhoging!

nl_NLNL