DEN HAAG IN ACTIE VOOR HUURBEVRIEZING

29/05/23 – Op 9 juni gaat de actiegroep Wij Weigeren de Huurverhoging (WWDH) in de Molenwijk in Den Haag huis-aan-huis flyeren voor huurbevriezing per 1 juli. De landelijke actiegroep eist huurbevriezing van alle huren voor de komende vijf jaar en zet deze eis kracht bij door met zoveel mogelijk mensen de jaarlijkse huurverhoging te weigeren. 

In Den Haag bestaat de groep uit leden van de Bond Precaire Woonvormen, SP Den Haag, de Haagse Stadspartij en een aantal aangesloten huurverhoging weigeraars. Ze gaan flyeren in Molenwijk omdat veel huurders van Hof Wonen in zeer slechte huizen wonen, maar wel elk jaar een huurverhoging kunnen verwachten. Door politieke druk heeft het Haagse college aangekondigd bij Hof Wonen aan te dringen op een huurverlaging voor bewoners van de Trekweg, maar er moet nog blijken of Hof Wonen hier daadwerkelijk toe overgaat.

NIET BETALEN IS FORMEEL BEZWAAR

Huurders komen door huurstijgingen steeds meer financieel in de knel. Met een voorstel tot huurverhoging hoef je niet akkoord te gaan, weigeren is wettelijk toegestaan. Verhuurders verzwijgen dat wanneer zij een huurverhoging voorstellen. 

“De huren stijgen elk jaar door en er schijnt maar geen eind aan te komen. De verhuurderheffing die rechtstreeks uit de portemonnee kwam van de huurders is afgeschaft, maar een huurbevriezing blijft uit. Ondertussen zitten veel Haagse huurders in huizen die gesloopt gaan worden en kampen met schimmel en vochtproblematiek, maar de huren worden gewoon verhoogd zonder tegenprestatie. Wij helpen huurders zich daartegen te organiseren.”
- Woordvoerder Nick van Balken

GEREEDSCHAPSKIST

De actiegroep heeft een gereedschapskist waarmee het weigeren van de huurverhoging succesvol kan worden uitgevoerd. Door bijvoorbeeld te gaan flyeren bij huurwoningen in stad en platteland worden huurders opgeroepen om aan de actie mee te doen. Deze flyers zijn tegen verzendkosten gratis verkrijgbaar via de Rode Lap. Huurders die zich vervolgens aanmelden organiseren zich in provinciale of lokale appgroepen en vormen zo solidariteitsnetwerken ‘voor huurders, door huurders’. Via maandelijkse webinars of lokale woonspreekuren worden huurders begeleid en van informatie voorzien om zich te wapenen tegen de jaarlijkse huurverhoging en meerjarige huurbevriezing af te dwingen. Om wonen weer betaalbaar te maken, en te houden. Ook weten hoe jij de huurverhoging kunt weigeren? Meld je aan en volg het stappenplan op wijweigerendehuurverhoging.nl

 

Wil je mee flyeren? Stuur een mailtje naar denhaag@wijweigerendehuurverhoging.nl om je aan te melden, of kom op 9 juni om 19:00 naar de Laakmolen aan de Trekweg 102. 

nl_NLNL