Wij Weigeren de Huurverhoging

FAQ de huurverhoging

Deze Frequently Asked Questions (FAQ/ Veelgestelde vragen) voor Wij Weigeren de Huurverhoging probeert inzicht te verschaffen in de (mogelijke) vragen die komen kijken bij deze actie. Deze pagina zal periodiek worden bijgewerkt. Ons doel is dat mensen hun rechten kennen en gaan gebruiken en dat barrières worden weggenomen. Hiermee geven we niet slechts individueel antwoord aan huurders maar bouwen we collectief kennis op.

ik heb een vraag. Wat nu?

  1. Lees eerst het volledige Stappenplan op onze website of als pdf.
  2. Geeft het stappenplan geen antwoord op uw vraag? Kijk dan tussen de veel gestelde vragen op deze pagina. 
  3. Komt u er niet uit? Stuur ons dan een email via info@wijweigerendehuurverhoging.nl 
  4. Tot slot kunt u zich aanmelden voor een van de webinars om uw vragen te stellen.

veel gestelde vragen

Voor 1 juli

A: Het aantal aanmeldingen geeft ons een indicatie van hoeveel huurders mee doen met onze weiger-actie. Door je aan te melden kunnen we je in contact brengen met anderen die ook de huurverhoging weigeren en kunnen wij jou en andere deelnemers voorzien van steun, tips en informatie. Het geeft ons de mogelijkheid om je op de hoogte te houden van de actie via een nieuwsbrief en in sommige steden of dorpen kunnen we bewoners organiseren in lokale solidariteitsnetwerken die samen de huurverhoging weigeren. Tot slot kunnen we contact opnemen wanneer je aangeeft dat je actief wilt worden binnen onze actiegroep en uitnodigen om mee te werken. Maar de eerste stappen om de huurverhoging te weigeren, moet je natuurlijk zelf zetten.

A: Ja! De inkomensafhankelijke huurverhoging wordt bepaald aan de hand van het inkomen van de huurder en kan €50 of €100 bedragen. De huurverhoging kan ook bij een inkomensafhankelijke huurverhoging gewoon geweigerd worden aan de hand van de stappen uit ons Stappenplan.

Deze vorm van huurverhogen is in 2013 ingevoerd om de verhuurderheffing te kunnen financieren. Nu deze extra belasting wordt afgeschaft is de inkomensafhankelijke huurverhoging niet meer goed te praten. Deze ordinaire gelegaliseerde diefstal moet stoppen. Meld je aan voor onze actie.

A: In de gereguleerde (sociale) huursector ben je wettelijk beter beschermd en kun je makkelijker actie voeren tegen de huurverhoging. In de vrije huursector (aanvangshuren boven de liberalisatiegrens) is het weigeren van de huurverhoging in principe niet toegestaan. 

Door te weigeren in de vrije huursector start je feitelijk een mini huurstaking en kun je een duidelijk signaal afgeven aan je verhuurder door je oude, niet-verhoogde huur te blijven betalen. Een paar dingen zijn belangrijk om dan te weten: 

  1. Je huurcontract en de wet zijn leidend over welke betalingsverplichtingen je hebt als huurder. Dit houdt in dat je formeel verplicht bent om de toegestane huurverhoging uiteindelijk te betalen aan je verhuurder.
  2. Wettelijk is het maximum 3.3% verhoging per 1 juli 2022 in de vrije huursector, gebaseerd op de inflatie + 1%. Het kan in sommige gevallen voorkomen dat je huurcontract een lager, of zelfs helemaal geen huurverhoging vermeld. In dat geval is je contract leidend. Check dus even goed je contract of er iets, en zo ja wat er dan in staat over de huurverhoging.
  3. Wanneer je de toegestane huurverhoging niet betaalt, dan ontstaat er een (kleine) betalingsachterstand van maximaal 3.3% van je kale huur per maand. Dit is een relatief klein bedrag voor de verhuurder en je kan een eerste betalingsherinnering afwachten voordat je werkelijk in actie komt om te betalen.
  4. Wanneer de huurschuld groter wordt loop je het risico dat je verhuurder stappen onderneemt. Wanneer de huurschuld oploopt tot 3 keer het volledige, maandelijkse huurbedrag (3 maanden huurachterstand) kan de verhuurder je huurcontract laten ontbinden en de huurder uit huis zetten. Ook kan het zijn dat je verhuurder een incassobureau inschakelt en de incassokosten op jou verhaalt. Lees hier meer over de maximale incassokosten.
  5. Het weigeren van de huurverhoging in de vrije huursector is feitelijk een mini huurstaking. Heb je bovenstaande punten in acht genomen en wil je toch de huurverhoging weigeren? Lees dan meer tips over een plan van aanpak en de risico’s in de BPW brochure, “Eerst eten, dan de huur”. Ga deze huurstaking niet individueel aan maar organiseer jezelf collectief. Word lid van de BPW en maak een plan van aanpak.

A: Verhuurder en huurder moeten normaalgesproken beide de verhoging van de huur doorgeven aan de Belastingdienst zodat de huurtoeslag daaraan aangepast kan worden. Dit gebeurt echter niet altijd. Om het proces rondom de huurtoeslag niet te ingewikkeld te maken raden wij aan dat verhuurder en huurder uitgaan van de nieuwe huur inclusief huurverhoging. 

De huurtoeslag wordt elk jaar in november/ december door de Belastingdienst vastgesteld voor het jaar daarop. Tegen die tijd zullen de meeste huurders die meedoen met onze actie weten of het weigeren van de huurverhoging voor hun succesvol heeft uitgepakt en kunnen ze de te hoge huur alsnog naar beneden bijstellen voor de berekening van de huurtoeslag. Voor degene die na de berekening van de huurtoeslag nog hun huur naar beneden bijstellen is er het risico op een minimale terugvordering van de teveel ontvangen huurtoeslag. De consequenties hiervan zullen in de meeste gevallen minimaal zijn en niet opwegen tegen het uitgespaarde geld door de huurverhoging niet te betalen.

A: Nee, de enige officiële weg voor het intrekken van een toestemming tot automatische incasso is schriftelijk. Gebruik daarvoor onze standaardbrief. Als u te laat bent met het opzeggen van de automatische incasso en het verhoogde bedrag is na 1 juli voor de eerste keer afgeschreven, dan kunt u éénmalig deze huurbetaling terugvorderen en alsnog schriftelijk de automatische incasso stopzetten om alsnog mee te doen aan onze actie. 

A: Nee u hoeft geen toestemming te vragen aan uw verhuurder. Het niet betalen van de huurverhoging is een wettelijk recht en een vorm van protest. Lees hierover meer in het Stappenplan.

A: Het weigeren van de huurverhoging staat los van het achterstallig onderhoud. Achterstallig onderhoud kan altijd worden aangeklaagd en kan een reden zijn voor de Huurcommissie om de huur tijdelijk, tot de onderhoudsgebreken zijn opgelost, forst te verlagen. Zolang de huur om deze reden is verlaagd mag de huur niet periodiek worden verhoogd per 1 juli. Huurders die deze weg richting huurverlaging willen proberen adviseren wij de gebrekencheck van de Huurcommissie te doen en vervolgens voor 1 mei een klachtbrief te sturen naar de verhuurder. Wanneer er binnen zes weken geen fatsoenlijk antwoord komt van de verhuurder, start dan een procedure bij de Huurcommissie. Voor meer info hierover zie de website van de rijksoverheid.

A: Huurders die over servicekosten bij de Huurcommissie aan de bel trekken, krijgen het vaak voor elkaar dat de servicekosten naar beneden worden bijgesteld. Het proberen waard. Er mag namelijk geen winst gemaakt worden op de servicekosten en de verhuurder moet de in rekening gebrachte kosten kunnen verantwoorden. Voor meer info kijk op de website van de rijksoverheid of de Huurcommissie

A: Als je twijfels hebt over het energielabel van je huurwoning, kun je hiervoor bij de Huurcommissie terecht. Zie de website van de Huurcommissie

A: Het invullen van een bezwaarschrift bij de verhuurder voor 1 juli is niet nodig bij deelname aan onze actie. Het levert onnodig papierwerk op en het beperkt uw mogelijkheden om de huurverhoging succesvol te weigeren.  

Heb je toch al een bezwaarschrift ingediend en is deze afgewezen? Je kunt dan nog steeds meedoen met onze actie en de huurverhoging weigeren door deze niet te betalen. 

Na 1 juli & voor 1 oktober

A: Huurders die meedoen met de actie en hun huurverhoging niet betalen krijgen mogelijk na 1 juli brieven van de verhuurder met betalingsherinneringen en/ of de mededeling dat ze een huurschuld of huurachterstand hebben. Dit zijn vaak automatisch vervaardige brieven waar geen enkele wetsgrond voor bestaat. Je hebt het recht om de huurverhoging te weigeren door deze niet te betalen en je hebt dan ook géén huurachterstand, totdat de Huurcommissie uitspraak doet. 

Reageer niet op de dreigementen van uw verhuurder. Wanneer uw verhuurder telefonisch contact opneemt kunt u mededelen dat u geen huurachterstand heeft en de verhuurder verzoeken de juiste procedure te volgen door te stoppen met betalingsherinneringen. 

Zie ook stap 6, 7 en 8 uit het Stappenplan.

A: Belangrijk is om dergelijke intimidaties te delen met ons. Scan of maak een foto van eventuele dreigbrieven en intimidaties en stuur deze naar info@wijweigerendehuurverhoging.nl. Wij verzamelen dergelijke loze dreigementen en roepen verhuurders publiekelijk op het matje (via (sociale) media) door de dreigbrieven geanonimiseerd te delen. Geef in je mail nadrukkelijk toestemming dat wij de dreigementen geanonimiseerd mogen gebruiken.

A: Stuur de aangetekende brief door naar info@wijweigerendehuurverhoging.nl, wij geven dan advies op maat.

Zie ook stap 8 en 9 uit het Stappenplan.

Na 1 oktober

A: Onderstaand bericht is uitsluitend bedoeld voor deelnemende huurders die géén aangetekende brief hebben gehad vóór 1 oktober. In het geval je geen aangetekende brief van de verhuurder hebt ontvangen voor 1 oktober, kun je de tekst onderaan vanaf nu sturen naar jouw verhuurder.

Heb je nog vragen over deze tekst, stuur ons dan een e-mail.

Het is niet noodzakelijk om onderstaande bericht te sturen naar jouw verhuurder, maar mogelijk helpt het om de stroom ‘dreigbrieven’ te stoppen.

Knip en plak de onderstaande tekst in een e-mail naar de verhuurder en vul bovenaan de aanhef aan (Beste …..) én vermeld onderaan jouw naam en adresgegevens.

Mocht je een reactie ontvangen van jouw verhuurder na het versturen van
onderstaand bericht, stuur die reactie dan naar ons door.

++++++++++++++++

Beste ……,

Naar aanleiding van uw correspondentie over mijn vermeende huurachterstand het volgende.

U heeft een voorstel tot huurverhoging gestuurd met als ingangsdatum 1 juli 2022.

Volgens boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW) komt de huurverhoging niet tot stand wanneer de huurder niet akkoord is gegaan met de huurverhoging, de huurder de huurverhoging niet heeft betaald en de verhuurder geen aangetekende rappèlbrief heeft verstuurd vóór 1 oktober.

Omdat de huurverhoging niet tot stand is gekomen en ik de geldende huurprijs steeds op tijd heb betaald, is er geen sprake van huurachterstand.

Met vriendelijke groet,

Je naam en adresgegevens

nl_NLNL