Wij Weigeren de Huurverhoging

FAQ de huurverhoging

Deze Frequently Asked Questions (FAQ/ Veelgestelde vragen) voor Wij Weigeren de Huurverhoging probeert inzicht te verschaffen in de (mogelijke) vragen die komen kijken bij deze actie. Deze pagina zal periodiek worden geupdate. Ons doel is dat mensen hun rechten kennen en gaan gebruiken en dat barrières worden weggenomen. Hiermee geven we niet slechts individueel antwoord aan huurders maar bouwen we collectief kennis op.

ik heb een vraag. Wat nu?

  1. Lees eerst het volledige Stappenplan op onze website of als pdf.
  2. Geeft het stappenplan geen antwoord op uw vraag? Kijk dan tussen de veel gestelde vragen op deze pagina. 
  3. Komt u er niet uit? Stuur ons dan een email via info@wijweigerendehuurverhoging.nl 
  4. Tot slot kunt u zich aanmelden voor een van de webinars om uw vragen te stellen.

veel gestelde vragen

A: Het aantal aanmeldingen geeft ons een indicatie van hoeveel huurders mee doen met onze weiger-actie. Door je aan te melden kunnen we je in contact brengen met anderen die ook de huurverhoging weigeren en kunnen wij, maar ook andere deelnemers je voorzien van steun, tips en informatie. Het geeft ons de mogelijkheid om je op de hoogte te houden van de actie via een nieuwsbrief en in sommige steden of dorpen kunnen we bewoners organiseren in lokale groepen die samen de huurverhoging weigeren. Tot slot kunnen we contact opnemen wanneer je aangeeft dat je actief wilt worden binnen onze actiegroep en uitnodigen om mee te werken. Maar de eerste stappen om de huurverhoging te weigeren, moet je natuurlijk zelf zetten.

A: Ja! De inkomensafhankelijke huurverhoging wordt bepaald aan de hand van het inkomen van de huurder en kan €50 of €100 bedragen. De huurverhoging kan ook bij een inkomensafhankelijke huurverhoging gewoon geweigerd worden aan de hand van de stappen uit ons Stappenplan.

Daarnaast is het ook handig om te weten dat deze vorm van een huurverhoging meer redenen geeft om in bezwaar te gaan via de Huurcommissie, kijk voor meer informatie op de website van de Huurcommissie

A: In de sociale sector ben je wettelijk beter beschermd en kun je makkelijker actie voeren tegen de huurverhoging. In de Vrije Sector (aanvangshuren boven de liberalisatiegrens) is het weigeren van de huurverhoging minder gemakkelijk. Let wel, huur je in de vrije sector van een woningbouwvereniging, dan heb je dezelfde rechten als de ‘sociale’ huurders.

Door te weigeren in de vrije sector kun je een duidelijk signaal afgeven aan je verhuurder door gewoonweg je oude, niet-verhoogde huur te blijven betalen. Een paar dingen zijn belangrijk om dan te weten: 

  1. Je huurcontract en de wet zijn leidend over welke betalingsverplichtingen je hebt als huurder. Dit houdt in dat je formeel verplicht bent om de toegestane huurverhoging uiteindelijk te betalen aan je verhuurder.
  2. Wettelijk is het maximum 3.3% verhoging per 1 juli 2022 in de vrije sector, gebaseerd op de inflatie + 1%. Het kan in sommige gevallen voorkomen dat je huurcontract een lager, of zelfs helemaal geen huurverhoging vermeld. In dat geval is je contract leidend. Check dus even goed je contract of er iets, en zo ja wat er dan in staat over de huurverhoging.
  3. Wanneer je de toegestane huurverhoging niet betaalt, dan ontstaat er een (kleine) betalingsachterstand van maximaal 3.3% van je huursom per maand. Dit is een relatief klein bedrag voor de verhuurder en je kan een eerste betalingsherinnering afwachten voordat je werkelijk in actie komt om te betalen.
  4. Wanneer de huurschuld groter wordt loop je het risico dat je verhuurder stappen onderneemt. Wanneer de huurschuld oploopt tot 3 keer het volledige, maandelijkse huurbedrag (3 maanden huurachterstand) kan de verhuurder je huurcontract laten ontbinden en de huurder uit huis zetten. Ook kan het zijn dat je verhuurder een incassobureau inschakelt en de incassokosten op jou verhaald. Lees hier meer over de maximale incassokosten.
  5. Hij weigeren van de huurverhoging in de vrije sector is feitelijk een mini huurstaking. Heb je bovenstaande punten in acht genomen en wil je toch de huurverhoging weigeren? Lees dan meer tips over een plan van aanpak en de risico’s in de BPW brochure, “Eerst eten, dan de huur”

A: Huurders die meedoen met de actie en hun huurverhoging niet betalen krijgen mogelijk na 1 juli brieven van de verhuurder met betalingsherinneringen en/ of de mededeling dat ze een huurschuld of huurachterstand hebben. Dit zijn vaak automatisch vervaardige brieven waar geen enkele wetsgrond voor bestaat. Je hebt het recht om de huurverhoging te weigeren door deze niet te betalen en je hebt dan ook géén huurachterstand, totdat de Huurcommissie uitspraak doet. 

Reageer niet op de dreigementen van uw verhuurder. Wanneer uw verhuurder telefonisch contact opneemt kunt u mededelen dat u geen huurachterstand heeft en de verhuurder verzoeken de juiste procedure te volgen door te stoppen met betalingsherinneringen. 

Zie ook stap 6, 7 en 8 uit het Stappenplan.

A: Belangrijk is om dergelijke intimidaties te delen met ons. Scan of maak een foto van eventuele dreigbrieven en intimidaties en stuur deze naar info@wijweigerendehuurverhoging.nl. Wij verzamelen dergelijke loze dreigementen en roepen verhuurders publiekelijk op het matje (via (sociale) media) door de dreigbrieven geanonimiseerd te delen. Geef in je mail nadrukkelijk toestemming dat wij de dreigementen geanonimiseerd mogen gebruiken.

A: Verhuurder en huurder moeten normaalgesproken beide de verhoging van de huur doorgeven aan de Belastingdienst zodat de huurtoeslag daaraan aangepast kan worden. Dit gebeurt echter niet altijd. Om het proces rondom de huurtoeslag niet te ingewikkeld te maken raden wij aan dat verhuurder en huurder uitgaan van de nieuwe huur inclusief huurverhoging. 

De huurtoeslag wordt elk jaar in november/ december door de Belastingdienst vastgesteld voor het jaar daarop. Tegen die tijd zullen de meeste huurders die meedoen met onze actie weten of het weigeren van de huurverhoging voor hun succesvol heeft uitgepakt en kunnen ze de te hoge huur alsnog naar beneden bijstellen voor de berekening van de huurtoeslag. Voor degene die na de berekening van de huurtoeslag nog hun huur naar beneden bijstellen is er het risico op een minimale terugvordering van de teveel ontvangen huurtoeslag. De consequenties hiervan zullen in de meeste gevallen minimaal zijn en niet opwegen tegen het uitgespaarde geld door de huurverhoging niet te betalen.

A: Nee, de enige officiële weg voor het intrekken van een toestemming tot automatische incasso is schriftelijk. Gebruik daarvoor onze standaardbrief. Als u te laat bent met het opzeggen van de automatische incasso en het verhoogde bedrag is na 1 juli voor de eerste keer afgeschreven, dan kunt u éénmalig deze huurbetaling tervorderen en alsnog schriftelijk de automatische incasso stopzetten om alsnog mee te doen aan onze actie. 

A: Nee u hoeft geen toestemming te vragen aan uw verhuurder. Het niet betalen van de huurverhoging is een wettelijk recht en een vorm van protest. Lees hierover meer in het Stappenplan.

A: Het weigeren van de huurverhoging staat los van het achterstallig onderhoud. Achterstallig onderhoud kan altijd worden aangeklaagd en kan een reden zijn voor de huurcommissie om de huur tijdelijk, tot de onderhoudsgebreken zijn opgelost, te verlagen. Zolang de huur om deze reden is verlaagd mag de huur niet periodiek worden verhoogd per 1 juli. Dit zijn verschillende procedures en hiervoor moet de verhuurder eerst schriftelijk in gebreke worden gesteld. Als de juiste stappen zijn gevolgd kan achterstallig onderhoud wel een reden zijn om bezwaar aan te maken alsmede een goede reden om een huurverlaging aan te vragen. Kijk hiervoor eens bij deze pagina van de Huurcommissie.

A: Ja, het niet betalen van de huurverhoging gaat boven het bezwaar. Hiermee ga je feitelijk niet akkoord met het voorstel.

nl_NLNL