Hoogste huurverhoging in 30 jaar op komst! Kom in actie! 

Sinds 1993 stegen de huren met 141%! Door de huurverhoging te koppelen aan de loonstijging en inflatie, kunnen huurders in 2024 rekenen op een huurverhoging van maximaal 5.8% in de sociale sector, en 5.5% in de vrije sector. Daarmee is het de hoogste huurverhoging in 30 jaar! Ook de verwerpelijke inkomensafhankelijke huurverhogingen van € 50 tot € 100 worden in stand gehouden. Terwijl onze lonen werden gematigd is de huur onbetaalbaar geworden na jaren van bezuinigingen, wanbeleid en marktwerking. Een kwart van de huurders komt financieel niet rond na het betalen van de huur.

Met het huurverhogingsbeleid geeft de politiek een duidelijk signaal af: ze verwachten nog steeds dat huurders het oplossen van de wooncrisis, het verduurzamen van de woningvoorraad en het oplossen achterstallig onderhoud en brede schimmel- en vochtproblematiek betalen uit eigen zak. Om de wooncrisis te lijf te gaan moet de overheid structureel investeren in volkshuisvesting in plaats van de rekening eenzijdig bij de huurders neer te leggen! 

Tijd voor actie! Doe mee met de strijd voor meerjarige huurbevriezing en weiger de huurverhoging!

Waarom ook jij de huurverhoging moet weigeren

 1. Beleid van oneindige huurverhoging op huurverhoging heeft geleid tot onbetaalbare huren voor grote groepen huurders. Een kwart van de huurders komt financieel niet rond na het betalen van de huur. Dit betreft meer dan 800.000 mensen!
 2. Huurders worden elk jaar opgezadeld met een huurverhoging, maar blijven achter in woningen met achterstallig onderhoud, vocht of schimmel en zien vaak jarenlang geen enkele verbetering van dienstverlening of woongenot, terwijl de kosten blijven stijgen.
 3. De huren stijgen harder dan de lonen. Sinds 1990 stegen de huren met 141%. De inflatie steeg in die periode met 87% en de gemiddelde stijging van Cao-lonen bleef steken op 93%! 
 4. Het percentage van ons inkomen dat we aan wonen betalen (de woonquote) is tussen de 36 en 38% gemiddeld het hoogst bij huurders en ver boven de Nibud-norm van maximaal 30% per huishouden. Ruim 58% van de huurders betaalt meer dan 40% aan woonlasten. Een meerjarige huurbevriezing van minstens 5 jaar is de oplossing!
 5. Door de huurverhoging te koppelen aan de stijging van de gemiddelde Cao-lonen blijft structurele lastenverlichting uit en wordt het groeiende armoedeprobleem niet aangepakt. Werkende huurders zien elke inkomstenstijging verdwijnen in de zakken van hun verhuurders.
 6. De rekening van de wooncrisis wordt neergelegd bij de kwetsbaarste huishoudens, terwijl structurele investeringen in volkshuisvesting door de overheid al jarenlang uitblijven. 
 7. Via de Verhuurdersheffing hebben huurders jarenlang miljarden betaald aan de staatskas. Door afschaffing van deze heffing in 2023 houdt elke woningcorporatie een smak extra geld over om huurders mee te compenseren door middel van meerjarige huurbevriezing!
 8. Terwijl corporaties geen winst maken, moeten zij wel winstbelasting betalen. Gemiddeld gaat er voor iedere sociale huurwoning nog steeds jaarlijks bijna een maand huur aan winstbelasting (vennootschapsbelasting) naar de schatkist.
 9. Organisaties zoals Aedes en de Woonbond, die de stem en de belangen van huurders claimen te vertegenwoordigen, faciliteren het beleid van oneindige huurverhogingen door elk jaar te tekenen voor verhoging van de huren in de Nationale Prestatieafspraken. Tijd om zelf in actie te komen en op te komen voor onze belangen en om zeggenschap en zekerheid op te eisen!
 10. Door beleidsinzet gericht op inperking van de sociale huur, gericht op meer marktwerking in de huursector zijn huren extreem gestegen. Particuliere verhuurders en institutionele beleggers realiseerden enorme rendementen en grote winsten door o.a, (te) hoge aanvangshuren, huurverhogingen bij mutatie, opkoop en liberalisering van (sociale) woningen, berekenen van de WOZ-waarde in de huurprijs,  woningspeculatie en via jaarlijkse huurverhogingen.

Collectieve strijd voor huurbevriezing

De actiecampagne Wij Weigeren de Huurverhoging strijdt voor meerjarige huurbevriezing aan de hand van een simpel stappenplan waarmee huurders de aankomende huurverhoging massaal kunnen weigeren. Door collectief de actie uit te voeren geven huurders een signaal af dat het afgelopen moet zijn met de loze beloftes rondom bestaanszekerheid. Laat de overheid de wooncrisis te lijf gaan met structurele investeringen in volkshuisvesting in plaats van de huurders zelf hiermee te belasten!

Daarnaast stimuleren we huurders om zich te organiseren in solidariteitsnetwerken en geven we ze de gereedschappen in handen om collectief een vuist te maken. Dit vergt een actieve inzet van huurders om naast het individueel weigeren van de huurverhoging ook actief bij te dragen aan de bredere woonstrijd d.m.v. het opzetten of ondersteunen van een lokaal solidariteitsnetwerk, het organiseren van je buren of medehuurders en het uitdragen van onze eis voor meerjarige huurbevriezing op sociale media en in de (lokale) media of politiek.

Kom in actie!

Woon je in een sociale huurwoning of in een onzelfstandige woonruimte (kamers)? 

Kun je de huur nu al nauwelijks ophoesten, terwijl je verhuurder ervandoor gaat met een groot deel van je inkomen? Doet je verhuurder al jaren niets aan onderhoud, maar mag je wel elk jaar meer betalen voor verminderd woongenot?

Meld je nu aan voor de weigeractie van 2024 om de huurverhoging te weigeren aan de hand van ons stappenplan en voeg je bij de bredere woonstrijd! Samen strijden we voor meerjarige huurbevriezing!  

Bronnen

 1. Nibud (2019), Nibud luidt noodklok: kwart van de huurders zit financieel klem https://www.nibud.nl/nieuws/nibud-luidt-noodklok-kwart-van-de-huurders-zit-financieel-klem/
 2. CBS (2023), Consumentenprijzen; huurverhoging woningen vanaf 1959 https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/70675ned/table?ts=1705160758724 
 3. CBS (2023), Jaarmutatie consumentenprijsindex; vanaf 1963 https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/70936ned/table?ts=1705160804827
 4. CBS (2023), Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/85663NED/table?searchKeywords=stijging%20cao%20lonen
 5. Aedes (2023), Winstbelasting corporaties loopt op naar € 1,5 miljard per jaar https://aedes.nl/financieel-stelsel/aedes-winstbelasting-corporaties-loopt-op-naar-eu-15-miljard-jaar#
 6. Watermill.nls (2024), Onderhoudskosten aftrekbaar bij vastgoed? https://watermill.nl/blog/vastgoed/onderhoudskosten-aftrekbaar-bij-vastgoed/
 7. RIjksoverheid/nl (2024). Welke kosten zijn voor de huurder, en welke voor de verhuurder.https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-huren/vraag-en-antwoord/welke-kosten-zijn-voor-de-huurder-en-welke-voor-de-verhuurder

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
nl_NLNL