Nieuwsbrief #11

  • Webinars Wij Weigeren de Huurverhoging op 10 en 24 oktober om 20:00 uur
  • Dreigende huurverhogingen 2024
  • Webinars BPW ‘Huurrecht hoe en wat’ & ‘Actieplanning’ in najaar 2023

Webinars WWDH: vervolg na 1 oktober

Binnenkort is het zo ver, dan is het 1 oktober! Sommige zullen dan met succes de huurverhoging geweigerd hebben omdat je verhuurder niet de juiste stappen gevolgd heeft. Maar hoe zorg je ervoor dat je verhuurder dit ook erkend? Daarvoor moet je wellicht richting de Huurcommissie. Daarom staan in oktober twee webinars gepland waarin we het gaan hebben over de vervolgstappen in de campagne en de gang naar de Huurcommissie. Dinsdag 10 oktober en dinsdag 24 oktober kun je om 20:00 uur deelnemen aan de Wij Weigeren De Huurverhoging Webinars. 

In de Webinars gaan we het onder meer hebben over:

– Hoe om te gaan met onwettelijke dreigbrieven en aanmaningen na 1 oktober

– Hoe de gang naar de Huurcommissie te maken.
– Onze vervolgstappen voor collectieve actie richting verhuurders en politiek bespreken.
– Uiteraard komen ook jullie vragen en opmerkingen aan bod

Belangrijke informatie dus! Aanmelden kan via de website

Wil je nu al meer weten?  Lees dan alvast over de vervolgstappen in onze FAQ de Huurverhoging.

Samen staan we sterk, dus mocht je mensen weten die geïnteresseerd zouden zijn of voor wie je denkt dat de webinars nuttig kunnen zijn, deel dan vooral deze uitnodiging!

Dreigende huurverhoging in 2024

Komend jaar dreigen er huurverhogingen van bijna 6%! Dit is volstrekt onacceptabel! Huurders zijn woedend. Zo komen nog meer mensen in armoede terecht. Extra reden om je te organiseren met actiegroep Wij Weigeren de Huurverhoging en ons massaal te laten horen. Wij eisen van verhuurders en politiek: Stop de huurverhogingen en biedt bestaanszekerheid! Doe daarom ook volgend jaar weer mee aan onze actie en organiseer jezelf door je aan te sluiten bij een van onze lokale solidariteitsnetwerken. 

Webinars BPW: huurrecht & zelforganisatie en actieplanning

De Bond Precaire Woonvormen bouwt verder aan een solidaire beweging van onderop. Wij strijden voor betaalbaar en zeker wonen voor iedereen. In 2023 organiseert de BPW 2 online webinars voor leden over hoe je samen met bewoners lokaal je woonrechten kunt opeisen. Deelnemers aan de actiecampagne Wij weigeren de huurverhoging kunnen hieraan deelnemen om je praktische kennis, tips en actievaardigheden op te doen om collectief je woonrecht op te eisen en dit lokaal toe te passen met je solidariteitsnetwerk. We nodigen je uit om je aan te melden voor de webinar en om BPW lid te worden. 

WEBINAR ‘HUURRECHT HOE EN WAT’?

Deze introductiecursus is bedoeld om de leden van lokale groepen de kennis en middelen te bieden om hun leden en de binnenkomende hulpvragen zo goed mogelijk te organiseren. 

Wat je leert:

  1. Hoe je een dossier opbouwt; zorgen dat alle relevante info wordt aangeleverd. 
  2. Hoe je de kernvraag en het probleem identificeert. 
  3. Hoe je de rechtspositie van bewoners kunt duiden, hoe je een advocaat raadpleegt en inschakelt bij juridische complexe situaties. 

 
In de cursus worden veel voorkomende situaties en loopholes in het huurrecht besproken denk hierbij onder andere aan de verschillende (tijdelijke) huurcontracten, huisuitzettingen en huur(prijs)bescherming. We gaan samen in gesprek over een aantal (anonieme) casussen en we lichten het BPW solidariteitsfonds voor proceskosten toe.

WEBINAR ‘ZELFORGANISATIE EN ACTIEPLANNING’.

In deze cursus worden de verschillende werk en actiemethoden van BPW behandeld. Na de juridische duiding en probleemanalyse is er werk aan de winkel!

Wat je leert:

  1. Hoe je samen met (groepen) bewoners en je lokale BPW groep een plan van aanpak kan maken om woonrecht op te eisen. 
  2. Hoe je een helder stappenplan en eisenartikel schrijft en ervoor zorgt dat je je campagne en actie met bewoners nog effectiever kunt maken. 
  3. Hoe je je nog beter voorbereid op vervolgacties en de verschillende terreinen van de woonstrijd. 
  4. Met ons model van zelforganisatie en solidariteit van onderop kunnen we mensen op een duurzame manier betrekken bij onze beweging en samen een vuist maken voor ons woonrecht. 

DATA:

Vrijdag 6 oktober 13:00 -14:30, Huurrecht hoe en wat?
Vrijdag 20 oktober 13:00 – 14:30, Zelforganisatie en actieplanning
Donderdag 9 november 19:30 – 21:00, Huurrecht hoe en wat?
Donderdag 23 november 19:30 -21:00, Zelforganisatie en actieplanning 
Donderdag 7 december 19:30 – 21:30, Huurrecht hoe en wat?
Donderdag 21 december 19:30 -21:00, Zelforganisatie en actieplanning

Meld je aan via de website van de Bond Precaire Woonvormen 

Doneer!

Steun Wij Weigeren de Huurverhoging met een donatie! We zijn ondertussen over de helft van ons donatiedoel! Dank hiervoor! Om ons actiemateriaal te kunnen blijven aanvullen en de rest van de campagne draaiende te houden vragen we jullie te blijven doneren. Zo strijden we samen voor meerjarige huurbevriezing!

Wij Weigeren de huurverhoging logo

Bond Precaire Woonvormen

De actiecampagne Wij Weigeren de Huurverhoging wordt mede mogelijk gemaakt door de Bond Precaire Woonvormen (BPW). Wil je de strijd voor lagere huren en woonzekerheid voor iedereen steunen? Word dan nu lid van de BPW!

Op de landelijke strategiedag van de Bond Precaire Woonvormen werd aandacht besteed aan de campagne van “Wij Weigeren de Huurverhoging”. De actiemethode van huurweigeren tot huurbevriezing werd uitgelegd en verdiept tijdens de workshop “Actie en escalatiemethodes”. De massale weigeractie heeft de potentie om landelijk betaalbare huren permanent af te dwingen door een sterke huurders beweging van onderop. Meld je dus aan, weiger de huurverhoging en wordt lid van de Bond!

nl_NLNL