Nieuwsbrief #12

  • Huurbevriezing 2024 – Stuur een brief naar de Tweede Kamer
  • Woonprotest 28 oktober Den Haag

huurbevriezing 2024 - Brief Tweede Kamerleden

Op dinsdag 24 oktober om 15:00 stemt de Tweede Kamer over de begroting voor wonen en o.a. amendementen en moties over een mogelijke huurbevriezing in 2024. Ondanks de grote woon- en betaalbaarheidscrisis dreigen de huren fors verhoogd te worden! We willen jullie vragen om onderstaande brief te mailen aan de woordvoerders Wonen van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie om hen op te roepen de huurverhogingen te stoppen en te stemmen voor huurbevriezing. Doen zij dit niet dan gaan we in 2024 nog massaler in verzet door de huurverhoging te weigeren en directe actie te voeren richting verhuurders en politiek. We hopen dat het niet zover hoeft te komen. 

Kopieer en plak de volgende e-mail in je e-mailprogramma of gebruik de button door meteen een opgemaakte e-mail te versturen!

OF

Aan: 

P.dgroot@tweedekamer.nl;

i.vdijk@tweedekamer.nl;

F.boulakjar@tweedekamer.nl;

P.Grinwis@tweedekamer.nl

Onderwerp: Stop de huurverhogingen in 2024!

 

Beste Leden van de Tweede Kamer,

In de periode 2009-2019 stegen de huren met gemiddeld 35%. Meer dan 800.000 huurders houden na betaling van de huur te weinig over voor noodzakelijke kosten voor levensonderhoud. 58% van de huurders betaald meer dan 40% van het inkomen aan woonlasten. De gemiddelde woonlasten van huurders zijn 38% terwijl het NIBUD maximaal 30% redelijk acht.

Kortom: Wonen is voor de lagere en middenklasse onbetaalbaar geworden! De huren moeten omlaag niet omhoog. Betaalbaar en zeker wonen is een grondrecht.

Onlangs presenteerde de minister voorstellen om de huren in de sociale huursector met 5,8% te verhogen en in de vrije sector met 4,9% en om de inkomensafhankelijke huurverhoging te behouden.

Zo houden we naast de beschikbaarheid, woonzekerheid, duurzaamheid ook de betaalbaarheidscrisis in stand.

We roepen de Tweede Kamer op om de huurverhogingen te stoppen en alle huren te bevriezen voor minimaal 5 jaar. De overheid moet nu fors investeren in breed toegankelijke volkshuisvesting.

Gaat de Kamer toch door met het verhogen van de huren, dan zullen duizenden huurders genoodzaakt zijn het voorstel tot huurverhoging in 2024 massaal te gaan weigeren en in actie te komen.

We hopen dat het niet zover hoeft te komen.

Hopende op uw positieve reactie.

Met vriendelijke groet namens alle huurders in de knel,

Wij Weigeren de Huurverhoging

Woonprotest 28 oktober Den Haag

Tevens willen we je oproepen om naar het Woonprotest te komen op 28 oktober in Den Haag om onze eisen voor huurbevriezing kracht bij te zetten. Wij strijden gezamenlijk voor breed toegankelijke volkshuisvesting, tegen huisjesmelkers en huurverhogingen en voor regulering van alle huren.

Terwijl dakloosheid en de wachtlijsten voor sociale huur blijven toenemen, financiert het rijk vooral de bouw van villawijken, luxe woontorens en schamele containerwoningen. Er wordt te weinig ingezet op de betaalbare en vaste woningen die nodig zijn om de wooncrisis op te lossen. Projectontwikkelaars en grondbezitters wagen zich in veel gevallen aan grondspeculatie, en stellen ten behoeve van hun winsten de bouw van woningen bewust uit als de grondprijzen te laag zijn. Op deze manier profiteert een complex van projectontwikkelaars, grond- en vastgoedbezitters en huisjesmelkers van de schaarste.

Dat systeem is onrechtvaardig en onhoudbaar. De overheid moet regie nemen om het belang van huurders en woningzoekenden voorop te stellen en niet de winsten van de vastgoedindustrie. 

Op naar een democratische, eerlijke en toegankelijke volkshuisvesting!

Datum, tijd en locatie

zaterdag 28 oktober 2023

13:00 uur

Koekamp, Den Haag

Doneer!

Steun Wij Weigeren de Huurverhoging met een donatie! We zijn ondertussen over de helft van ons donatiedoel! Dank hiervoor! Om ons actiemateriaal te kunnen blijven aanvullen en de rest van de campagne draaiende te houden vragen we jullie te blijven doneren. Zo strijden we samen voor meerjarige huurbevriezing!

Wij Weigeren de huurverhoging logo

Bond Precaire Woonvormen

De actiecampagne Wij Weigeren de Huurverhoging wordt mede mogelijk gemaakt door de Bond Precaire Woonvormen (BPW). Wil je de strijd voor lagere huren en woonzekerheid voor iedereen steunen? Word dan nu lid van de BPW!

nl_NLNL