Nieusbrief #7

Nieuwjaarswens

Wij wensen alle lezers van onze nieuwsbrief een gezond, voorspoedig 2023 en vooral een behaaglijk, veilig en betaalbaar thuis. Ook in 2023 maken wij ons sterk voor meerjarige huurbevriezing! Strijden jullie in het nieuwe jaar ook weer mee?

Succes 2022

Het aantal aanmeldingen voor deelname aan onze huuractie nam in 2022 een vogelvlucht, en de aanmeldingen voor 2023 lopen gestaag door. Het aantal huurders dat de huurverhoging met succes geweigerd heeft, overtreft onze verwachtingen. Uit heel het land ontvangen we berichten van huurders die onze actie volgden en definitief geen huurverhoging betalen in 2021! We feliciteren deze huurders van harte met dit behaalde succes, en hopen dat zij komend jaar weer meedoen en hun kennis en ervaring zullen delen met medehuurders.

Had je niet direct succes en heb je een verzoekschrift ingediend bij de Huurcommissie? De voorzitter van de Huurcommissie vindt het voorstel van de verhuurder vrijwel altijd redelijk en besluit daarmee in het voordeel van de verhuurder. Na ontvangst van zo’n negatieve voorzittersuitspraak adviseren wij daarom in verzet te gaan tegen die uitspraak. 

Handleiding WWDH - onze gereedschapskist

In 2023 gaan we door om met nog meer huurders de huurverhoging te weigeren. WWDH heeft een handleiding gemaakt voor (nieuwe) lokale WWDH solidariteitsnetwerken, deze is te downloaden op de website. Iedereen die lokaal met andere huurders voor huurbevriezing in actie wil komen, leest in deze handleiding hoe je lokaal solidariteit opbouwt in een lokaal netwerk. Het oprichten of onderdeel zijn van een solidariteitsnetwerk en collectief de actie uitvoeren is de meest kansrijke weg richting het weigeren van de huurverhoging en meerjarige huurbevriezing. Bekijk welke solidariteitsnetwerken er al bestaan of in oprichting zijn en lees meer over onze werkwijze op de website.

In aanvulling op de handleiding heeft WWDH een powerpoint presentatie over hoe je lokaal aan de slag kunt gaan. Op verzoek (per e-mail) kunnen we die presentatie online verzorgen voor elk lokaal solidariteitsnetwerk. Maak daar vooral gebruik van zodat allerlei vragen ook direct beantwoord kunnen worden.

Appgroepen

Actieve huurders van WWDH werken samen aan de huuractie binnen solidariteitsnetwerken. Zij informeren elkaar over en weer via appgroepen in Whatsapp of Signal. Bekijk op dit kaartje welke appgroepen al bestaan of in oprichting zijn. De verwachting is dat dit aantal in 2023 zal toenemen. Wil je graag aan zo’n appgroep toegevoegd worden, laat het ons per e-mail. Is er in jouw gemeente nog geen lokaal netwerk dan kijken we of er al voldoende aanmeldingen zijn of proberen we dit aantal actief te vergroten. Neem hierin ook vooral zelf initiatief door je buren aan te sporen zich aan te melden bij onze actie en verspreid flyers in je buurt, dorp of stad.

Naast lokale appgroepen zijn er ook landelijke appgroepen waarbij actieve huurders kunnen aansluiten. Op dit moment hebben we een appgroep voor huurders in de vrije huursector, een media groep die zich bezig houd met sociale media, deze nieuwsbrieven en de website, en een FAQ (veel gestelde vragen) groep die vragen beantwoorden. Kortom, het is mogelijk om in verschillende appgroepen mee te draaien. Bij interesse in één of meer appgroepen, stuur ons een e-mail.

Ook zijn we bezig met de oprichting van een coördinatiegroep. Om alles soepel te laten verlopen binnen een lokaal solidariteitsnetwerk werken wij met een lokale coördinator: de verbindende schakel tussen de lokale groep en de landelijke organisatie. Deze lokale coördinatoren verzamelen we weer in een landelijke coördinatiegroep. Op dinsdag 10 januari houden we een eerste online meeting met de coördinatiegroep van 20:00 – 21:30. Meedoen kan via https://meet.jit.si/wijweigerendehuurverhoging
Aanmelden via de mail.

Landelijke actie bijeenkomst

Op zaterdag 28 januari organiseren we een fysieke bijeenkomst voor huurders die actief willen meedoen aan de actie van WWDH. Aanmelden kan via de mail. Meer informatie en een aanmeldformulier volgt later op de website.

Locatie: Apeldoorn, Café Nova, Markstraat 20
Datum: 28/01/23
Tijd: 14:00 – 17:00

Flyeracties weer van start in 2023

In Enschede vindt op zaterdag 7 januari de aftrap plaats van een reeks flyeracties in Overijssel. In het voorjaar worden in deze provincie regelmatig flyeracties gehouden in tal van steden en dorpen. Deze acties zullen vooraf aangekondigd worden in de lokale media via onze standaard persverklaring. Vorig jaar is deze werkmethode effectief gebleken, waardoor er veel nieuwe aanmeldingen binnenkwamen. Wil je ook (een reeks van) flyeracties organiseren, lees hoe je dit het beste doet met de hulp van je lokale netwerk in onze handleiding. Voor vragen, neem dan contact op via: info@wijweigerendehuurverhoging.nl

De flyers zijn gratis om het verspreiden ervan te stimuleren en voor iedereen toegankelijk te maken. Actiemateriaal zoals flyers, posters en stickers zijn te bestellen via De Rode Lap.

Vrije Huursector

De WWDH-huuractie was en is in eerste instantie vooral bedoeld voor de huurders in de sociale huursector. Huurders in de geliberaliseerde huursector hebben geen huurbescherming en zijn overgeleverd aan de grillen van de verhuurder. Begrijpelijk dat huurders in de geliberaliseerde huursector, zich ook aansluiten bij WWDH. Met deze huurders bedenken we in 2023 plannen om ook daar de huurstijgingen een halt toe te roepen. Geïnteresseerde huurders in de vrije huursector kunnen deelnemen in de WWDH appgroep Vrije Huursector. Bij interesse stuur ons een e-mail.

Woonspreekuur WWDH Amsterdam

In Amsterdam heeft het lokale solidariteitsnetwerk een lokaal woonspreekuur opgericht. Huurders kunnen daar elke maandagmiddag terecht tussen 14:00 – 15:00 uur in buurthuis Lydia aan het Roelof Hartplein 2b. Het ziet er naar uit dat er in 2023 meer woonspreekuren door WWDH worden opgezet. Daarover meer in onze volgende nieuwsbrief.

Vragen over achterstallig onderhoud, servicekosten of het energielabel?

Veel huurders melden ons dat zij ook klachten hebben over achterstallig onderhoud of dat er ernstige gebreken zijn aan de woning. In dat geval kan de Huurcommissie op verzoek van de huurder besluiten tot een forse huurverlaging totdat die gebreken zijn verholpen. Wil je deze weg bewandelen in 2023? Kijk dan bij onze veel gestelde vragen op onze website.

We krijgen ook relatief veel vragen binnen over servicekosten en het energielabel. Ook hier hebben we 2 vragen over toegevoegd aan onze veel gestelde vragen pagina op de website.

Vacatures

Van alle huurders die zich aanmelden geeft maar liefst 20% aan ook voor WWDH actief te willen worden. WWDH start daarom in 2023 met een belteam om die huurders te benaderen en samen te kijken hoe zij hun kennis en ervaring kunnen of willen gebruiken. Binnenkort verschijnen op onze website vacatures voor vrijwilligers op landelijk of lokaal niveau. Op dit moment zoeken we uitbreiding van onze landelijke coördinatiegroep en versterking van ons belteam, mediateam en FAQ-tam. Voor de FAQ-groep zoeken we huurders met enige kennis over het huurrecht én ervaring met het beantwoorden van huurdersvragen. Ook als je interesse hebt om mee te doen om je die kennis en ervaring eigen te maken, ben je van harte welkom.

Doneer

Deelname aan onze huuractie is gratis, en levert met een beetje mazzel al snel tientallen, zo niet honderden euro’s op. Naast de vele uren aan vrijwilligerswerk is het onderhouden van onze website en het gratis beschikbaar stellen van actiemateriaal alleen mogelijk door donaties. We vragen daarom huurders die succesvol de huurverhoging hebben geweigerd eventueel een deel van het bespaarde geld te doneren. Doneer via de website.

Bond Precaire Woonvormen

De actiecampagne van Wij Weigeren de Huurverhoging wordt mede mogelijk gemaakt door de Bond Precaire Woonvormen. Wil je naast de strijd voor lagere huren je ook hard maken voor woonzekerheid voor iedereen en een duurzame bijdrage leveren aan de bredere woonbeweging? Word dan nu lid van de BPW!

nl_NLNL