Nieuwsbrief #1

Wij weigeren de huurverhoging profiel foto

17/12/21 – De steun voor actiegroep Wij Weigeren de Huurverhoging groeit! Dank daarvoor. In deze eerste nieuwsbrief bedanken we iedereen die zich recent heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, gaan we in op recente ontwikkelingen en vragen we steun voor de aankomende campagne in 2022.

Weigeraar huurverhoging wint rechtzaak!

Huurder Mike Werkhoven weigerde met succes de huurverhoging. Zijn huur steeg met 32% tot 950 euro nadat zijn complex in 2013 werd opgekocht door Daelmans Vastgoed, een grote particuliere belegger. In 2020 weigerde hij zijn huurverhoging aan de hand van ons stappenplan, en met succes! Lees het hele verhaal op onze website.

Vrees voor forse huurverhogingen door hoge inflatie en extra huurverhoging voor zeer lage huren

Per 1 juli 2022 stevenen we af op een huurverhoging van 5%, conform de hoge inflatie. Een dergelijke huurverhoging zou voor veel Nederlandse huishoudens desastreuze gevolgen kunnen hebben. Daarnaast voert het Ministerie BZK een nieuwe methode in voor huurverhogingen met betrekking tot “zeer lage” huren.

De nieuwe inkomensafhankelijke huurverhoging maakt het mogelijk de huurprijzen van middeninkomens sneller op te trekken. De inkomensgrenzen die daarbij gaan gelden liggen wel hoger dan de huidige grens. Ook komt er een onderscheid naar type huishouden. Vanaf 1 juli 2022 gelden er voor een- en meerpersoonshuishoudens nieuwe inkomensgrenzen. Als je inkomen daarboven ligt kan de maandhuur met 50 of 100 euro omhoog. Dat komt dan in de plaats van een huurverhoging die een percentage is van je huidige huurprijs. Voor zelfstandige huurwoningen (eengezinswoningen, appartementen) met een huur onder €300 wordt vanaf 1 juli 2022 een huurverhoging van maximaal €25 toegestaan; ongeacht het inkomen van de huurder. Tekst via de website van de Woonbond.

 
Huurverhoging:  €50,-  €100,-
Eenpersoonshuishoudens  €47.077,-  €55.500,-
Meerpersoonshuishoudens  €54.196,-

  €74.000


Het is NU tijd hiertegen in actie te komen en samen de huurverhoging te weigeren! Daarom vragen we jullie steun 👇

Werk mee aan de organisatie!

De interesse in onze actiegroep groeit, maar de organisatie van Wij Weigeren de Huurverhoging bestaat nog uit een relatief kleine groep vrijwilligers en activisten. Meld je daarom aan om actief mee te werken aan de organisatie van onze campagne in 2022! Wil je bijvoorbeeld artikelen schrijven, meewerken aan onze sociale media kanalen, het beheer van onze website, grafisch (actie)materiaal ontwerpen, huurders en huurdersorganisaties benaderen of gewoon graag actief meedenken over onze campagne? Beantwoord deze mail met je naam en telefoonnummer en wat je eventueel zou willen doen binnen onze groep!

Doneer!

Steun Wij Weigeren de Huurverhoging met een donatie! Met jouw donatie financieren wij onder andere de website- en campagnekosten, en kunnen wij deze actie de komende maanden op landelijk en lokaal niveau, in de politiek en bij huurdersverenigingen zo breed mogelijk kenbaar maken. 

Webinar

Op dinsdag 25 januari, van 20:00 tot 21:30, organiseren we een online infoavond om bewoners- en huurdersverenigingen te informeren over de mogelijkheden om in jouw buurt de actie ‘Wij weigeren de huurverhoging’ te organiseren. Meer weten? Meld je aan via het formulier op de website!

We rekenen op jullie steun en gaan uit van een breed gedragen campagne en massale weigering van de huurverhoging in 2022! Tot snel!
 

– Actiegroep Wij Weigeren de Huurverhoging –
nl_NLNL