Over de Bond Precaire Woonvormen

De actiecampagne Wij Weigeren de Huurverhoging is een initiatief dat is ontstaan vanuit de Bond Precaire Woonvormen, een vereniging die strijd voor het recht op wonen en de stad. Dit doen ze door op te komen voor bewoners die tijdelijk, onzeker of te duur wonen. De campagne Wij Weigeren de Huurverhoging focust daarbij vooral op dat laatste punt, de te hoge huren. Wil je naast de strijd voor betaalbare (sociale) huur je ook inzetten voor woonzekerheid voor iedereen? Sluit je aan bij het solidariteitsnetwerk van de BPW en vecht mee voor de afschaffing van tijdelijke, onzekere huurcontracten, het behoud van sociale huur en tegen de scheve machtsverhoudingen tussen huurders en verhuurder! Word lid van de BPW!

"Als je iets wil veranderen, moet je je organiseren!"

over de bond

De Bond Precaire Woonvormen is een solidariteitsbeweging. We helpen bewoners solidariteitsnetwerken op te zetten en met de steun van ons brede, landelijke netwerk van betrokken huurders, vrijwilligers, organisaties en actiegroepen, hun woonrecht op te eisen. Ook bij de actie-campagne Wij Weigeren de Huurverhoging maken we gebruik van deze methode. Lees erover in onze werkwijze.

We vragen bewoners met een vraag of probleem lid te worden van onze vereniging en ook na de behandeling van hun probleem bij ons actief te blijven, als teken van wederzijdse solidariteit. We kunnen met jou, als (flex)huurder, alleen samen iets bereiken. We zijn een zelfhulporganisatie, dus ga je zelf aan de slag. Je wordt weerbaar met juridische tegenargumenten en praktische ervaringstips, je krijgt ondersteuning bij het organiseren van jouw actie en het opzetten van een solidariteitsnetwerk. Kom je alleen voor (gratis) individuele hulp maar wil je niet bijdragen aan onze solidariteitsbeweging? Dan kunnen we je helaas niet helpen. Als lid hopen we dat jij op jouw beurt weer anderen helpt en bij het solidariteitsnetwerk betrekt. Zo kunnen we groeien als een duurzame beweging voor woonzekerheid — en dat is hard nodig!

word lid

Word lid van de BPW en steun de strijd voor woonzekerheid!

nl_NLNL