Over ons

De actiecampagne Wij Weigeren de Huurverhoging is een campagne gebouwd voor en door actieve huurders, vrijwilligers en activisten, die de jarenlange huurstijgingen zat zijn en meerjarige huurbevriezing eisen, om wonen weer betaalbaar te maken en te houden. Op deze pagina gaan we iets dieper in op onze werkwijze en actiemethode en wat jij als weigeraar van de huurverhoging kunt doen om deze actie tot een succes te maken.

Verder lezen? Download dan onze handleiding waarin volledig staat beschreven hoe je lokaal een solidariteitsnetwerk opzet, welke rollen er te verdelen zijn, welke activiteiten er door het jaar heen georganiseerd kunnen worden en meer handige tools, documenten en links!

Werkwijze

De actiemethode van Wij Weigeren de Huurverhoging is bedoeld om huurders zelf de gereedschappen in handen te geven om meerjarige huurbevriezing af te dwingen, door gebruik te maken van het wettelijke recht om de huurverhoging te weigeren. Huurders kunnen individueel de huurverhoging weigeren door de stappen te volgen uit ons Stappenplan, maar onze actie berust vooral op het collectief organiseren van huurders in solidariteitsnetwerken die samen de huurverhoging weigeren. 

Door zelforganisatie in regionale of stedelijke solidariteitsnetwerken van en voor huurders die de huurverhoging weigeren kunnen we onze eisen voor meerjarige huurbevriezing van alle huren kracht bijzetten. Als actiegroep worden we praktisch ondersteund door de Bond Precaire Woonvormen (BPW), een vereniging die zich al meer dan 10 jaar bezig houd met het collectief organiseren van huurders in solidariteitsnetwerken. Samen proberen we een traditie in huurdersland te introduceren waarbij huurders zelf eisen stellen en deze kracht bijzetten middels directe actie: het weigeren van de huurverhoging. WWDH en BPW zijn nadrukkelijk solidariteitsinitiatieven en geen klantenservice. Zonder solidariteit tussen huurders en strijd van onderop komen we nergens. Door je enkel aan te melden op onze site ben je er dus nog niet! Het is de bedoeling dat huurders zélf aan de slag gaan en initiatief tonen om samen met andere huurders de huurverhoging te weigeren.

Er zijn een aantal mogelijkheden om actief aan de slag te gaan met de actiemethode van Wij Weigeren de Huurverhoging. We zetten ze op een rij:

Organiseer een flyer-actie

Gedurende het jaar, maar vooral tijdens het laatste kwartaal vóór 1 juli, is het de bedoeling dat we samen zoveel mogelijk mensen op de hoogte brengen van onze actiemethode. Een goede manier hiervoor is het organiseren van een flyer-actie in jouw buurt, dorp of stad. Wij stellen hiervoor gratis flyers beschikbaar via de Rode Lap. Je kunt natuurlijk alleen gaan flyeren, maar het is veel beter om je nu al collectief te organiseren door bijvoorbeeld samen met medebewoners, buren, verenigingen of (actie)groepen huis-aan-huis te gaan flyeren. Houd er rekening mee dat onze actie voornamelijk geschikt is voor sociale huurders, dus plan je flyer-actie in een deel van de wijk/ stad waar je deze huurders het beste bereikt.  Wil je graag extra hulp of tips voor het organiseren van een collectieve flyer-actie? Je kunt ons altijd mailen.

Flyer-actie in Den Bosch

Collectief georganiseerde flyer-acties zijn ook een goed moment om aandacht te vragen voor het Weigeren van de Huurverhoging in de (lokale) pers. Daarvoor hebben wij een standaard persbericht ontwikkeld die aangepast kan worden aan de lokale omstandigheden. Vraag deze bij ons op via de mail.

Lokale solidariteitsnetwerken

Wij krijgen aanmeldingen binnen van huurders uit het hele land. Wanneer er een grote groep huurders zich aanmeldt uit dezelfde regio, zullen wij proberen deze huurders met elkaar te verbinden en zo lokaal een solidariteitsnetwerk op te zetten. Als je eerder al een collectieve flyer-actie georganiseerd hebt, is dit een goed beginpunt voor zo’n solidariteitsnetwerk, zorg dus dat je contact onderhoud na een flyer-actie. 

Op dit moment organiseren we solidariteitsnetwerken in lokale appgroepen, waar weigeraars steun kunnen zoeken bij elkaar en eventuele vragen of zorgen kunnen delen. Ook kunnen er met behulp van deze appgroepen infoavonden, vergaderingen of flyer-acties georganiseerd worden. Het is wenselijk dat er lokaal één of meerdere personen het initiatief tonen om zo’n solidariteitsnetwerk op te zetten, en te onderhouden. Wij kunnen daarbij helpen. Vervolgens zijn er verschillende rollen te verdelen binnen een groep. Denk bijvoorbeeld aan een contactpersoon of perswoordvoerder.

Heb je je al aangemeld voor onze actie en zou je graag een solidariteitsnetwerk op willen zetten, of je aansluiten bij een bestaande groep? Neem dan contact met ons op. Wij zullen je verbinden aan een lokaal contactpersoon.

Kaartje solidariteitsnetwerken wwdh

Informatiebijeenkomsten en de webinars

Maandelijks organiseren we online webinars waar je je via de website voor kunt aanmelden. Hier leggen we het verloop van de actie uit en kun je vragen stellen. Een online webinar is echter niet voor iedereen toegankelijk. Ben je actief in een solidariteitsnetwerk, dan is een eventuele vervolgstap het organiseren van een lokale informatiebijeenkomst. Op deze manier kunnen huurders met meer mogelijkheden ervoor zorgen dat alle nodige kennis ook andere lokale deelnemers bereikt. Zo’n informatiebijeenkomst kan bijvoorbeeld gehouden worden in een buurthuis, wijkcentrum of een huurdersorganisatie. Wil je graag aan de slag met een lokale informatiebijeenkomst? Neem dan wederom contact met ons op.

nl_NLNL