Wij Weigeren de Huurverhoging (WWDH), gevestigd aan Ridderspoorstraat 2, 5212 XP Den Bosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.wijweigerendehuurverhoging.nl

Ridderspoorstraat 2

5212 XP

Den Bosch

info@wijweigerendehuurverhoging.nl

 

Wij respecteren de privacy van alle leden, gebruikers en bezoekers van de Wij Weigeren de Huurverhoging website.

Wij zorgen dat de persoonsgegevens die je aan WWDH geeft, vertrouwelijk worden behandeld.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

WWDH verwerkt uw persoonsgegevens doordat u zich heeft aangemeld of wilt aanmelden bij de WWDH om mee te kunnen doen aan acties, geïnformeerd te worden en/of te doneren.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Woonplaats

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Verhuurder

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en de actiegroep heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wijweigerendehuurverhoging.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

WWDH verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw donatie

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om het werk van de actiegroep uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van ons beleid

– U op de hoogte te houden van en uit te nodigen voor vergaderingen en acties

– Om goederen/actiemateriaal bij u af te leveren

– WWDH verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WWDH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 6 maanden na het afmelden van de campagne en 2 maanden na een aanvraag voor verwijdering van de verwerkte persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

WWDH wordt mede mogelijk gemaakt door Bond Precaire Woonvormen. Om deze reden is het nodig voor de uitvoering van betalingen, het ontvangen van de nieuwsbrief en het ontvangen van actiemateriaal om enkele gegevens met BPW te delen. Het gaat om de volgende persoonlijke gegevens:

– Voor- en achternaam

– Woonplaats

– Telefoonnummer

– E-mailadres

WWDH verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt bovenstaande uitsluitend met de BPW. WWDH verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor het realiseren van het doel van de verwerking of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. WWDH blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

WWDH gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WWDH en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wijweigerendehuurverhoging.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

WWDH wilt u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht kunt indienen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WWDH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wijweigerendehuurverhoging.nl.

nl_NLNL