Roep jouw huurdersorganisatie op om in verzet te komen tegen de komende huurverhoging! Verstuur onze standaardbrief

De hoogste huurverhoging in 30 jaar staat in 2024 voor de deur, en de meeste corporaties zijn van plan de maximale huurverhoging door te voeren. Bij veel huurdersverenigingen schiet dat in het verkeerde keelgat, in tijden van toenemende bestaansonzekerheid. Corporaties geven vaak geen gehoor aan deze zorgen, en huurdersverenigingen worstelen met de machtspositie van de verhuurder in de onderhandelingen over de huurverhoging. De campagne Wij Weigeren de Huurverhoging biedt mogelijkheden om extra druk te zetten op de verhuurder, tijdens deze onderhandelingen. Huurdersverenigingen kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen niet akkoord te gaan met de verhoging van de huur. Wanneer de verhuurder daar geen gehoor aan geeft, kunnen zij hun leden massaal oproepen collectief de huurverhoging te weigeren aan de hand van ons Stappenplan.

Toch weten veel huurdersorganisaties nog niet van de mogelijkheden om bezwaar te maken tegen de huurverhoging door deze te weigeren. Nog erger, velen accepteren de huurverhoging zonder kritische vragen of vorm van verzet. De eerste winst zit dus al in het informeren van de huurdersorganisaties. Dit hebben we makkelijk gemaakt door een standaardbrief op te stellen die je als huurder zelf kunt sturen aan jouw huurdersorganisatie. Download onze standaardbrief en pas de gegevens aan naar jouw situatie. Kopieer en plak de tekst in een mail of print de brief en verstuur hem per post.

Standaardbrief

Beste huurdersorganisatie,

We stevenen af op de hoogste huurverhoging in 30 jaar. In de afgelopen 10 jaar stegen de huren al met meer dan 35%. Meer dan 800.000 huurders houden na het betalen van de huur al te weinig geld over voor de noodzakelijke kosten van het levensonderhoud. Desalniettemin dreigen veel verhuurders dit jaar toch deze maximale huurverhoging door te voeren. 

Het initiatief “Wij weigeren de huurverhoging” wil u aansporen tot actie. Ons doel is een huurbevriezing van 5 jaar om wonen weer betaalbaar te maken en te houden. Dat begint nu.  

Waarschijnlijk bent u al in overleg met uw verhuurder omtrent de jaarlijkse huurverhoging, en deelt u de zorgen die ik en vele huurders met mij hebben over de komende huurverhoging. Het is altijd verstandig om zo sterk mogelijk deze onderhandeling in te gaan en gebruik te maken van al uw macht die u namens ons kunt uitoefenen. 

Graag zou ik u willen vragen om samen met de huurders die u vertegenwoordigt, te pleiten voor huurbevriezing en waar mogelijk verlaging. Tijdens de onderhandelingen met de verhuurder kunt u door laten schemeren dat u bereid bent om uw achterban op te roepen om in actie te komen, wanneer uw zorgen en de zorgen van de huurders die u vertegenwoordigd niet gehoord worden.

Wilt u in actie komen om de huurverhoging te weigeren samen met uw huurders? Bezwaar maken tegen de huurverhoging is een wettelijk recht waar huurders gebruik van kunnen maken. Wanneer de actie collectief wordt uitgevoerd, geeft het een duidelijk signaal af aan de verhuurder en de politiek voor huurbevriezing. Steeds meer huurders en huurdersorganisaties doen al mee.

Graag informeer ik u over de mogelijkheden voor deze collectieve actie die huurders en huurdersverenigingen samen kunnen uitvoeren voor betaalbaar wonen. Kijk voor meer informatie op www.wijweigerendehuurverhoging.nl

Met vriendelijke groet,

[Naam]

[Telefoonnummer]

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email
nl_NLNL