Stevig gesprek Woonopstand met minister Volkshuisvesting

16/05/25 –  PERSBERICHT

Den Haag, 13 mei 2022

Stevig gesprek Woonopstand met minister Volkshuisvesting: “Onbegrijpelijk dat minister de huren laat stijgen; huurders weigeren de huurverhoging”  

“Het leven is gewoon heel duur, daar wil ik niks aan af doen”, antwoordde De Jonge op een noodkreet van huurder Paulien die elk kwartje moet omdraaien. De minister is niet bereid om nu de huurprijzen te bevriezen, terwijl ruim 800.000 huurders na het betalen van de huur niet genoeg overhouden voor kosten van levensonderhoud. Woonopstand roept huurders op om per 1 juli massaal de huurverhoging te weigeren. 

Aanleiding voor het gesprek van de landelijke actiecoalitie Woonopstand en huurders met de minister was de brandbrief ‘Stop de huurexplosie’, het Woonmanifest en oplossingen voor de wooncrisis. 

“Vaste lasten, energiekosten en andere uitgaven stijgen door de hoge inflatie en ik kan de huur bijna niet meer opbrengen”, zei huurder Paulien Pfeiffer in het gesprek. Zij is een van de huurders, verenigd in actiegroep Wij Weigeren De Huurverhoging, die per 1 juli de huurverhoging gaat weigeren. 

De minister zegde wel toe de huurprijzen in de vrije sector te willen reguleren, maar het is onduidelijk hoe De Jonge dat wil doen. De minister wil in elk geval niet de tijdelijke huurcontracten verbieden, die nu leiden tot grote woononzekerheid voor vele huurders. Wel nodigde hij Woonopstand uit om hierover mee te denken. “Maar het moet niet bij praten blijven. Het recht op huisvesting kan niet een beetje worden gerealiseerd. Er moet echt iets veranderen”, aldus Abel Heijkamp van Woonopstand. 

Spreiding 30 procent sociale huur: “desastreus”

Het gesprek kwam een dag na lancering van het nieuwste beleidsvoorstel van de minister, ‘Een thuis voor iedereen’. Woordvoerders van Woonopstand uiten hun zorgen over de ambitie om 30 procent sociale huur eerlijk te verdelen over gemeenten. “We zien nu al dat kleine gemeenten dat niet willen, het is onduidelijk hoe de minister dat kan afdwingen. Grotere gemeenten zoals Amsterdam en Rotterdam met meer dan 30 procent sociale huur mogen zich richten op bijbouwen in het middensegment en tegelijk wil de minister geen rem op de afname sociale huur door sloop en liberalisering. Dit zal desastreuze effecten hebben op het aanbod van sociale huur,” zegt Melissa Koutouzis van Woonprotest. 

DEMO 28 mei: huur is te duur

De woonbeweging blijft oproepen tot massale actie tegen de wooncrisis. Huurders verenigd in actiegroep ‘Wij Weigeren de Huurverhoging’  

Om de eis tot huurbevriezing kracht bij te zetten wordt op zaterdag 28 mei in Amsterdam een protest georganiseerd tegen de huurprijsexplosie. De demonstratie begint om 14:00 uur op de Hoogte Kadijk.

Actiecoalitie Woonopstand

Bij het gesprek met de minister waren aanwezig: vertegenwoordigers van Woonopstand, Woonprotest, Wij Weigeren de Huurverhoging, Recht op de stad, Bond Precaire Woonvormen en twee huurders. 

Wij Weigeren De Huurverhoging is een niet partijgebonden initiatief van de Bond Precaire Woonvormen (BPW). Op de website www.wijweigerendehuurverhoging.nl staat een duidelijk stappenplan voor het weigeren van de huurverhoging. 

De landelijke actiecoalitie Woonopstand waarbij tientallen lokale en landelijke  actiegroepen en organisaties zijn aangesloten, ondersteunt deze campagne. De actiecoalitie komt voort uit de landelijke en lokale woonprotesten die sinds het najaar 2021 in grote en kleinere steden zijn gehouden, waar tienduizenden mensen demonstreerden voor een beter woonbeleid. 

Brandbrief ‘Stop de huurexplosie’

Aanleiding voor het gesprek tussen Woonopstand en minister De Jonge was de brandbrief ‘Stop de huurexplosie’ die de landelijke woonbeweging in februari stuurde aan de minister. In het gesprek met de minister is onder meer aangedrongen op concrete en snelle maatregelen om de huurprijsstijging en woononzekerheid tegen te gaan. In de brief werd vijf eisen geformuleerd:

  1. Gelden afschaffing verhuurderheffing terug naar de huurders;
  2. Huurprijsregulering van alle huurwoningen;
  3. Huurprijsbescherming moet afdwingbaar zijn;
  4. Meerjarige huurbevriezing;
  5. Naast huurbevriezing is huurverlaging dringend nodig.

Deze maatregelen moeten onderdeel zijn van een radicaal ander volkshuisvestingsbeleid, zoals beschreven in het Woonmanifest. In oktober 2021 hebben vertegenwoordigers van de woonbeweging het Woonmanifest overhandigd aan De Jonge’s voorganger minister Ollongren (BZK). 

nl_NLNL