Voorbereiding Housing Action Day, actievergadering 18 januari

08/01/22 – Bericht overgenomen uit de nieuwsbrief van Huurdersbelang Zuid.

Zondag 26 maart is het Housing Action Day, een ieder jaar terugkerend fenomeen. Door heel Europa worden dan acties gevoerd voor voldoende betaalbare, goed onderhouden woningen in leefbare buurten. Ook wij willen een grote demonstratie organiseren. Om die demonstratie voor te bereiden beleggen we op 18 januari een bijeenkomst voor iedereen die bij de organisatie daarvan betrokken wil zijn. Van harte welkom!

Wij rekenen op een opkomst van zo’n 40 mensen die actief en demonstratief op willen komen voor de belangen van de (toekomstige) huurders uit huurdersverenigingen, kraakbeweging enzovoort.

Locatie: FNV Regionale Vakbondshuis, Derkinderenstraat 2, Amsterdam

 Om de vergadering constructief te laten verlopen vragen wij jullie om vooraf aan te geven of je in de eerste ronde het woord wilt voeren over de agendapunten eisen, route, sprekers en muzikanten.

 INLOOP             19.00 

19.30 uur           WELKOM EN KENNISMAKING

19.45 uur           EISEN demonstratie

20.30 uur           ROUTE

21.15 uur           SPREKERS & MUZIKANTEN

21.30 uur           BORREL

EINDE                22.00

De bespreking van elk agendapunt verloopt in drie rondes. In de eerste ronde krijgen mensen het woord die vooraf hebben aangegeven ideeën te hebben die toelichting behoeven.  Voor het pitchen van hun idee krijgen zij maximaal 2 minuten. In de tweede ronde kan iedereen daarop reageren of spontaan met nieuwe ideeën komen en in de slotronde formeren we een clubje dat de verantwoordelijkheid voor de uitwerking en uitvoering van dat onderdeel op zich neemt.

Je aanmelden voor een pitch kan door een mail te sturen naar Karin van Huis: hkvanhuis@kpnmail.nl

Graag met een korte aanduiding van je idee, zodat wij een zo mooi mogelijk op elkaar aansluitende volgorde van sprekers kunnen bepalen.

Ook suggesties voor eisen, sprekers en muzikanten graag vooraf doorgeven. Dan kunnen wij die op een groot vel presenteren.

Mogen wij op een hoge opkomst rekenen? Een demonstratie heeft alleen zin als zij breed gedragen wordt en publiciteit trekt. Dat vraagt om inzet en creativiteit.

Met vriendelijke groet,

Jonneke Bekkenkamp, Bewonerscommissie Entrepotdok

Willy Lourenssen, Wijweigerendehuurverhoging

Roel van der Burg, Bond Precaire Woonvormen

Rik den Braber, Karin van Huis en Jan Leegwater, HuurdersBelangZuid

Boudewijn Rückert, Huurdersvereniging de Pijp

Winfried Jansen op de Haar, Huurdersvereniging Centrum

Rob Marijnissen en Ellie Pauelsen, FNV-Lokaal

Kees Stad, Ru Paré

nl_NLNL