Weigeraar huurverhoging wint rechtszaak

Wij weigeren de huurverhoging profiel foto

Bericht overgenomen van de Woonbond

Een rechter stelde begin deze maand een huurder in het gelijk die in 2020 de huurverhoging weigerde door deze simpelweg niet te betalen. Zijn verhuurder bestookte hem met een incassobureau en uiteindelijk een dagvaarding wegens ‘betalingsachterstand’, maar kreeg geen gelijk. 

Mike Werkhoven woont al 33 jaar in een sociale huurwoning in Bilthoven. Hij zag zijn huur met 32% stijgen sinds zijn complex in 2013 werd opgekocht door Daelmans Vastgoed, een van de grotere particuliere beleggers in Nederland.

Besteedbaar inkomen daalt, kosten gaan omhoog

Toen de huur in 2020 € 950,- per maand bedroeg en hij een huurverhoging kreeg van € 25,-, vond hij het welletjes. ‘Ik ben gepensioneerd en de pensioenen worden niet geïndexeerd. Mijn besteedbare inkomen daalt en de kosten gaan omhoog. En dan houdt het ergens gewoon op. Dat moment is nog niet aangebroken voor mij maar ik voel hem wel aankomen en ik heb daar geen zin in. Je kan het wel over je heen laten komen, maar je kan je ook verzetten’, legt Mike Werkhoven de achtergrond van zijn actie uit. Hij wijst als schuldige de politiek aan van de afgelopen jaren, die de huurverhoging boven inflatie mogelijk heeft gemaakt. 

Huurverhoging niet betalen, oude huur wel

Hij weigerde de huurverhoging, door hem simpelweg niet te betalen. Dus niet door zijn bezwaar kenbaar te maken aan de verhuurder, maar door het bedrag van de huurverhoging per 1 juli niet te betalen, en de oude huur wel.

Sociale huurders hebben via artikel 253 lid 2 van Boek 7 in het Burgerlijk Wetboek het recht om bezwaar te maken tegen een huurverhoging door deze simpelweg niet te betalen. Je hoeft dan geen bezwaarschrift in te dienen. Door alleen je oude huur te betalen, geef je aan dat je het niet eens bent met de huurverhoging.

De bal ligt bij de verhuurder

De verhuurder zal vervolgens zelf actie moeten ondernemen. In dit geval bouw je geen betalingsachterstand op door het niet betalen van de huurverhoging. De verhuurder mag dan ook geen aanmaningen sturen of een incassobureau inschakelen, al gebeurt dat soms wel. Zo ook bij Mike. Zijn verhuurder stuurde na 1 juli een aantal automatische betalingsherinneringen en stuurde na zo’n acht maanden een incassobureau op hem af.

Incassobureau en deurwaarder

Kort daarop schakelde het incassobureau een deurwaarder in en daagde Mike voor de rechter wegens een betalingsachterstand. Maar de rechter oordeelde dat Mike in zijn recht stond omdat hij gebruik had gemaakt van de mogelijkheid om op deze manier bezwaar te maken tegen de huurverhoging.

Verhuurder vond een herhaalbrief niet nodig

De verhuurder had nagelaten een zogenaamde ‘rappelbrief’ of aangetekende ‘herhaalbrief’ over de huurverhoging naar Mike te sturen toen die kennelijk niet overging tot het betalen van de huurverhoging. De verhuurder verklaarde een herhaalbrief niet nodig te vinden, omdat uit een email van Mike naar de verhuurder zou blijken, dat Mike het huurverhogingsvoorstel wel degelijk had ontvangen.

Rechter wijst vordering verhuurder af

De rechter ging hier niet in mee. In het Burgerlijk Wetboek is de procedure in deze situatie immers nauwkeurig omschreven. Doordat Mike de huurverhoging weigerde door hem niet te betalen, lag de bal bij de verhuurder. Nu die geen actie had ondernomen, behalve aanmaningen sturen, werd zijn vordering afgewezen.

Pittig jaar achter de rug

Mike’s huur blijft dus vooralsnog op € 950,-. ‘Of ik het volgend jaar weer zal doen weet ik nog niet’, zegt Mike. ‘Deze hele procedure is me niet in de koude kleren gaan zitten. Ik ben helemaal niet gewend om met dit soort organisaties en dit soort dreigementen om te gaan. Ik ben wel blij met het resultaat. Al heeft mijn verhuurder nog helemaal niet gereageerd.’

Wij weigeren de huurverhoging

Mike Werkhoven sloot zich tijdens zijn actie aan bij de actiegroep Wij Weigeren de Huurverhoging die voor een meerjarige huurbevriezing (2021-2025) strijdt om wonen voor iedereen weer betaalbaar te maken en te houden. Onder andere Willy Lourenssen is bij Wij weigeren de huurverhoging betrokken, die in het verleden honderden huurders begeleidde in een soortgelijke actie als die van Mike.

nl_NLNL